Chris MacDonald om adrenalin/ADHD

Adrenalin er et hormon, som under normale omstændigheder, bidrager til at opretholde et stabilt miljø i kroppen.

Spørgsmål: Kan adrenalin gavne kroppen?

Svar: Ja!

Adrenalin er et hormon, som under normale omstændigheder, bidrager til at opretholde et stabilt miljø i kroppen.

Når kroppen udsættes for ydre stress, udskilles adrenalin og adrenalin forbereder os til kamp eller flugt. Populært sagt kaldes hormonet "kamphormonet".

Adrenalin har forskellige funktioner i de forskellige væv. Eksempelvis øger adrenalin nedbrydningen af glykogen i leveren og muskulaturen, og øger lipolysen i fedtvævet (nedbrydning af fedt).

På den vis bliver der mere sukker og fedt tilgængeligt til skeletmuskulaturen og dermed mere energi til den menneskelige motor. Derudover øger adrenalin vores hjertefrekvens (puls) og adrenalin medvirker til at øge forsyningen af ilt til skeletmuskulaturen.

Adrenalin er således et hormon, som får os i omdrejninger. Vi bliver mere opmærksomme (alert) og klar til enten at kæmpe eller flygte.

I den menneskelige krop har vi mange forskellige hormoner, som under forskellige påvirkninger op- og nedregulerer miljøet i kroppen. Målet er homeostase - stabilitet. Eksempelvis regulerer forskellige hormoner i samspil vores blodsukker indenfor et meget snævert område for at bevare homeostasen - et stabilt blodsukker.

Adrenalin er et stresshormon og skaber ubalance i homeostasen, hvis der hele tiden udskilles høje mængder af adrenalin og andre stresshormoner, men i den rette dosis og under de rette omstændigheder øger adrenalin vores parathed og har dermed positive effekter. 

Kampsport kræver power og parathed herunder adrenalins positive effekter. Kampsport er karakteriseret ved struktur, disciplin og rutiner og disse karakteristika kan f.eks. gavne mennesker, der lider af ADHD.

ADHD er en forkortelse for: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsitivitet. Det er vigtigt at huske, at også andre sportsgrene kan give gavnlige effekter for mennesker med ADHD. Det er meget individuelt.

Nogle mennesker med ADHD vil foretrække individuel sport, mens andre sagtens kan agere i holdsport. Fordelen ved kampsport er som tidligere nævnt strukturen, disciplinen og rutinerne. Og kombineret med muligheden for at brænde noget krudt af, skabes der gode forhold for mennesker med ADHD.