Chris MacDonald om viljestyrke

Viljestyrke er en uhåndgribelig størrelse og der findes mange forskellige definitioner på viljestyrke. Det handler om styrken til at opnå personlige ønsker og målsætninger.

Viljestyrke er en uhåndgribelig størrelse og der findes mange forskellige definitioner på viljestyrke.

En af definitionerne lyder således: Viljestyrke er den indre styrke til at tage beslutninger, handle og udføre en opgave eller opnå en målsætning uafhængigt af den indre modstand, ubehag eller sværhedsgrad. Det handler om styrken til at opnå personlige ønsker og målsætninger.

"It's not that some people have willpower and some don't. It's that some people are ready to change and others are not."

-  James Gordon

Jeg definerer viljestyrke på denne måde: "Viljestyrke handler om at gøre ting du ikke har lyst til, men viljestyrke handler også om at lade være med at gøre ting, som du har lyst til." Viljestyrke fungerer begge veje.

I hvilken henseende du har behov for din viljestyrke er meget individuelt. Nogle har behov for viljestyrke, når det kommer til chokolade, andre når det kommer til fysisk aktivitet, mens nogle har brug for viljestyrke på jobbet eller i privatlivet.

Vi kan træne vores viljestyrke, ligesom vi træner vores muskler. Vores viljestyrke kan blive stærkere med træning, men hvordan træner du din viljestyrke? Du træner din viljestyrke ved at blive ved. Viljestyrke betyder intet uden lyst og tro på projektet.

Det er vigtigt, at du tænker "jeg kan" inden du igangsætter dit projekt. Tænker du "jeg kan ikke" allerede inden du har forsøgt, så er der lang vej til målet. Hvis du sætter et g bag ordet vilje fremkommer "viljeg" og det er et spørgsmål, som påvirker viljestyrken.

"If you think you can do it, or you think you can't do it. You are right."

- Henry Ford

Lyst, tro og viljestyrke er dog ikke nok til at opnå dine målsætninger og drømme. Det er svært og tæt på umuligt at nå målet, hvis du ikke ved hvordan du kommer derhen. Du skal have strategier. For hvert gram af viljestyrke, har du brug for 10 kg. strategier.

Du stopper ikke per automatik med at spise chokolade, fordi viljestyrken er der, du kommer heller ikke af sted til træning blot fordi viljestyrken er der og drømmejobbet falder heller ikke ned i dit skød blot fordi viljestyrken er tilstede. Læg strategier. Hvis du ikke kan holde fingrene fra chokoladen, så lad være med at købe det.

Husk ligesom musklerne kan viljestyrken blive træt - at komme gennem dagens almindelige udfordringer kræver en stor del af vores viljestyrke. For eksempel når vækkeuret ringer mandag morgen, kan man have enormt brug for viljestyrke og strategier. Ellers ville det mest oplagte valg være at trække dynen over hovedet og sove lidt længere.

Ca. 90 % af vores viljestyrke går til de daglige udfordringer, så der er kun 10 % tilbage, hvis du ønsker at ændre adfærd. Så vælg én adfærd eller vane ad gangen. Brug din viljestyrke på dette område og læg strategier. Når den nye adfærd er blevet til vane, kan viljestyrken rettes mod nye mål.