Er jeg deprimeret?

Depression er en folkesygdom. Op mod 200.000 danskere har en depression lige nu, der er så alvorlig, at de har brug for behandling.

Depression er en folkesygdom. Op mod 200.000 danskere har en depression lige nu, der er så alvorlig, at de har brug for behandling.

Det svarer til 4 procent af befolkningen, og cirka hver 5. af os vil få en depression på et eller andet tidspunkt i vores liv. Detr er derfor vigtigt, at vi alle sammen kender advarselstegnene på en depression.
"Jamen, symptomet på en depression er jo bare tristhed", vil mange sige, men det er mere nuanceret end som så.

Det, du skal være opmærksom på, og som en læge vil spørge ind til, er:

 • Sortsyn
 • Pessimisme
 • Nervøsitet
 • Ængstelse
 • Forvirring
 • Manglende evne til at tage beslutninger
 • Bekymring over småting
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Nedsat selvtillid
 • Overdreven skyldfølelse
 • Langsomme bevægelser
 • Langsom tale
 • Søvnforstyrrelser

Tilsammen danner de her mange forskellige symptomer et mønster hos den enkelte patient, og ud fra depressionstests og det her mønster, vil man kunne stiller diagnosen.
Og tit vil man også først udelukke andre lidelser - for eksempel for lavt stofskifte - inden man er sikker på, at det er en depression.

Det er tit pårørende, der får mistanke om, at man har en depression, og det bedste, man kan gøre, når man er tæt på, er at råde den pågældende til at kontakte sin læge.
I dag er der nemlig ganske effektive måder at behandle en depression på, eksempelvis en kombination af medicin og samtale.

Depressioner går næsten altid over af sig selv, men hvis man ikke får behandling, kan den godt vare et halvt eller et helt år. Lad som pårørende være med at presse den pågældende til at "tage sig sammen".
Støt den pågældende, og vær også opmærksom på, at han eller hun kan overveje selvmord.

Der er stor forskel på at være ked af det - og være deprimeret.
Tit misbruges sætningen: "jeg føler mig deprimeret".

Depression dækker over generel melankoli, mens en trist person godt kan blive glad over nogle ting som for eksempel børn der leger, foråret osv. Det er ikke en depression.

Kvinder får dobbelt så tit en depression som mænd.

Risikoen for at få en depression øges, ifølge et amerikansk tidsskrift, med godt 12 %, hvis man arbejder mere end 40 timer om ugen.

Hvor man kan få hjælp:

Der er flere steder, man kan få informationer og rådgivning, hvis man har en depression eller man er pårørende til en person med depression. Et godt sted at starte er ved at spørge din læge,