Fyr rigtigt op

Brændeovnen giver dejlig varme i det kolde efterår, men hvordan får man tænt rigtigt op i den?

En af de vigtigste ting ved optænding er, at der hurtigst muligt kommer høj varme til brændet.

Det er vigtigt for at få ordentligt gang i forbrændingen. For hurtigt  at skabe den høje varme, kan man bruge forskellige småting til at lægge i bunden af brændeovnen, før de store stykker brænde ryger ind:

 • Sammenkrøllet avispapir - brænder hurtigt, men giver meget intens varme i kort tid
 • Optændingsblokke - fås spritholdige eller af naturmateriale
 • Kogler fra naturen - fungerer ligesom optændingsblokkene og giver koncentreret, intens varme

Oven på optændingsmaterialet lægges mindre stykker træ, som let fanger ilden. Her er det vigtigt, at træet har flest muligt angrebsflader, hvor ilden kan få fat.

Her er det fx ikke særlig godt at bruge uflækket træ, da det er sværere for en svage optændingsild at få fat i barkede flader end kløvede træflader.

Læg til sidst større stykker kløvet træ, så ilden kan holde længe, når der først er blevet fyret op. Her skal man være opmærksom på, at der er forskellig brændværdi alt efter, hvilken type træ man vælger at fyre med:

 • Løvtræ har høj brændværdi - det brænder længe og giver god varme
 • Grantræ er udmærket, men har lidt lavere brændværdi. Bemærk, at gran er bedst at bruge i brændeovnen, da træets indhold af harpiks kan give flyvende gnister, som kan havne på gulvet, hvis der er tale om en åben pejs
 • Birketræ har brændværdi som løvtræ, men er specielt godt til åben pejs pga. sin rolige ild og smukke blå flamme
 • Træbriketter har udmærket brændværdi, men er et ret dyrt produkt set i forhold til almindeligt kløvet brænde

Når brændet er placeret i ovnen, og der er sat ild til, lukkes ovndøres og der lukkes op for brændeovnens luftspjæld. Nu skal brændet have mest mulig ilttilstrømning, mens ilden får lov at tage fat.

Husk dog at lukke spjældet lidt til igen, når der er godt gang i ilden - ellers brænder træet rigtig hurtigt af.

Andre gode ting at huske i forbindelse med at fyre i brændeovn:

 • Husk at tømme ovnens askeskuffe. Skuffen bør tømmes i en plastpose, som derefter smides i skraldespanden. Asken indeholder nemlig skadelige stoffer, som kun forbrændes  ved ekstremt høj varme, dvs. på forbrændingsanlæg
 • Har du behandlet affaldstræ, som du gerne vil af med, så kør det på lossepladsen. Overfladebehandling frigiver skadelige luftpartikler, når det brændes, så det må aldrig brændes i privat henseende
 • Har du nogle gamle paller liggende, er de til gengæld helt okay at brænde af. Det består at rent træ, og indeholder ikke flere skadelige stoffer end almindeligt brænde.  Eneste ulempe er, at der senere skal tømmes en hel del søm ud af brændeovnen
 • Husk at det er helt afgørende, at dit brænde er helt tørt! Det er vejen til succes!

Se flere gode fyringsråd her:
http://www.skovognatur.dk/Skov/Produkter/Braende/Fyringsraad.htm