Hvad dør vi af?

Vi danskere lever ikke så længe, som mange andre europæere. Hvad er forklaringen på det?

Vi danskere lever ikke så længe, som mange andre europæere. Hvad er forklaringen på det?

Danske mænd bliver godt 75 år, og danske kvinder lige godt 80. Det lyder da meget godt, men hvordan står det til med den danske middellevetid, hvis vi sammenligner os med andre lande.Gennem mange år har vi sammenlignet vores middellevetid med 20 andre OECD-lande.

I 1950 til 59 lå danske mænd og kvinder på 4. pladsen.

20 år senere ligger vi mænd på 6. pladsen og kvinder i Danmark på 7. pladsen. I 1980-89 er danske mænd røget ned på 11. pladsen og danske kvinder på 16 pladsen. Og de seneste tal viser, at danske mænd nu ligger på 17. pladsen, mens danske kvinder ligger i bunden på 20. pladsen. Og det er vel at mærke de samme 20 lande, vi hele tiden har sam-menlignet os med.

Så vi bliver ganske vist blevet ældre og ældre i Danmark, men vores middellevetid er ikke øget nær så meget, som de lande, vi sammenligner os med. Hvorfor er vi danskere rykket bagud i feltet?
På grafikken, der følger udsendelsen kan man se følgende:
Op af y-aksen er der sat en række risikofaktorer, du selv kan gøre noget ved, og ud for hver af dem kommer der så nogle søjler, der viser, hvor meget de enkelte faktorer hakker af den gennemsnitlige middellevetid i Danmark. Mænd er blå. Kvinder er røde.
Arbejdsulykker hakker cirka en måned af danske mænds middellevetid. Arbejdsulykker påvirker ikke rigtigt danske kvinders middellevetid.
Usikker sex koster til gengæld cirka 175 danske kvinder livet hvert år.
Den røde søjle er især de kvinder, der dør af livmoderhalskræft, der skyldes et virus.
Trafikulykker. Hvis vi mænd kørte, som vi burde, ville vi leve cirka 4 måneder længere i gennem-snit. Kvinder kører noget mere forsigtigt.
Spiser vi 6 stykker frugt og grønt om dagen, vil vi leve 4-5 måneder længere i gennemsnit.
Stofmisbrug.
Passiv rygning.
Overvægt. Ikke forbi kvinder er mere overvægtige end mænd, men fordi det kvindelige kønshor-mon østrogen påvirkes, hvis man vejer for meget, og det øger risikoen for blandt andet brystkræft en anelse.
Psykisk arbejdsbelastning. De to pinde, du ser her, er de 1.400 danskere, der dør af stress hvert år. For højt blodtryk øger risikoen for blandt andet hjerneblødninger. Husk, at dit blodtryk skal være under 140 for det høje og under 90 for det lave. Under 140/90.
Hvis vi dyrkede den motion, vi burde, ville vi i gennemsnit leve 9-10 måneder længere.
Alkohol bonner særligt stærkt ud hos mænd.
Og endelig er der rygning. 3 ½ år hakker tobakken af danske mænds liv i gennemsnit - og 3 år af danske kvinders.
Det er sådan, det er. Og som du kan se, er det fra vugge til grav. Jeg kunne også have brugt en urne i stedet for kisten. Så havde det været fra vugge til krukke.

Og det her er ikke noget, jeg selv sidder og finder på. Tallene kommer fra Statens Institut for Folke-sundhed. Så hvis du kan lade være med at ryge; holde lidt igen med alkohol; holde lidt igen med fedt - og dyrke en anelse motion, så har du stort set gjort, hvad du kan med den viden, vi har i dag. Resten af tiden kan du så bruge på at leve livet. Men de her sunde råd er streng kost for danskerne. På trods af talrige kampagner lever kun 15 procent af danskerne op til samtlige anbefalinger.