Hvad gør fuldkorn?

Fuldkorn anses af nogle mennesker for udelukkende at være hele kerner, men det er faktisk ikke tilfældet.

Kan fuldkorn helbrede sygdomme?

Nej, fuldkorn kan ikke helbrede sygdomme, men forskning tyder på, at fuldkorn kan være medvirkende til at nedsætte risikoen for nogle af de hyppigst forekommende kroniske sygdomme.

De sygdomme, der især er blevet undersøgt, er hjertekarsygdomme, type 2 diabetes og kræft. De forskellige studier, som har undersøgt effekten mellem fuldkorn og hjertekarsygdomme, har vist, at risikoen for hjertekarsygdomme kan reduceres med op til 20-30 %.

For type 2 diabetes er sammenhængen mere tvivlsom og når det kommer til kræft, eksisterer sammenhængen kun for nogle typer kræft. Det er vigtigt at understrege, at det formentlig ikke udelukkende er fuldkorn, som reducerer risikoen for at udvikle disse sygdomme.

De andre vitaminer, mineraler og plantestoffer, som fødevarer med mange fibre også indeholder spiller uden tvivl ind.

De 3 nævnte kroniske sygdomme er tæt forbundet med overvægt, og fuldkorn er en vigtig faktor både ved vægttab og fastholdelse af vægttab, da det vil skabe en større grad af mæthed.

Det er svært, ud fra nuværende forskning, at vurdere den præcise af effekt af fuldkorn i relation til sygdommene, men det tyder altså på, at fuldkorn spiller en rolle i en eller anden grad.

Fuldkorn er blot er en brik i et meget stort puslespil, så derfor er det ikke vejen frem udelukkende at spise fuldkorn. Det handler om balance og alt med måde.

Hvad er fuldkorn?

Fuldkorn anses af nogle mennesker for udelukkende at være hele kerner, men det er faktisk ikke tilfældet. Mel og andre forarbejdede produkter kan godt være fuldkornsprodukter, hvis blot alle dele af kornet er taget med, da det er her vitaminerne og mineralerne sidder.
(Kilde: www.fuldkorn.dk)

Facts:

Det anbefales at spise 75 g. fuldkorn pr. 10 MJ hver dag.
Kun 6 % af danskerne lever op til de anbefalinger (DTU Fødevareinstituttet 2008).