Hvorfor får jeg stress?

Stress er ikke nogen sygdom. Stress er en række symptomer, der dukker op, når din hjerne er blevet presset for hårdt i tilstrækkelig lang tid.

Stress er en række symptomer, der dukker op, når din hjerne er blevet presset for hårdt i tilstrækkelig lang tid. Stress er altså en reaktion på en belastning, og hvis den står på i lang tid nok, kan det udvikle sig til sygdom. For eksempel til en depression eller til hjerte-karsygdom.

Stress er et stigende folkesundhedsproblem i Danmark, og Tage Søndergaard Kristensen, der er professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø anslår, at cirka 430.000 danskere har symptomer på stress hver dag. Op mod hver 4. sygemelding i Danmark i øjeblikket skyldes stress, og hvert år dør 1.400 danskere af langvarig stress. Det er især danskerne i aldersgruppen 25 til 44 år, der er ramt.

Der er en undersøgelse, der viser, at dem, der stresser på arbejdet, også oftere stresser i privatlivet. Noget tyder altså på, at evnen til at tackle stress er én, vi får relativt tidligt i livet.

Eksempler på konkrete stressfaktorer er:

 • lang arbejdstid
 • skilsmisser
 • dødsfald i familien
 • trusler
 • akkordarbejde
 • natarbejde
 • dårligt socialt netværk
 • manglende anerkendelse af ens arbejdsindsats
 • uvished
 • afbrydelser
 • uklare rammer for hvilket ansvar man har
 • højt arbejdstempo
 • forventninger om perfektion
 • manglende mening med arbejdet
 • chikane og mobning.
 • Men også fysiske faktorer som træk, støj, smerter, usund kost, dårligt indeklima, manglende motion og for få pauser kan stresse.

Generelt set er den næst vigtigste stressfaktor på det danske arbejdsmarked for stort arbejdspres. Det kan enten være noget, som arbejdsgiveren presser ned i halsen på dig - men det kan også være et for stort arbejdspres, du selv har rodet dig ud i, fordi du selv vil for meget.

Den værste stressfaktor generelt set i det danske arbejdsmiljø er, hvis man ikke har indflydelse på sin egen jobsituation. Her i livet er det vigtigt at omgive sig med mennesker, der er klogere end én selv. Både i privatlivet og i arbejdslivet.
Det er ekstremt vigtigt at blive inspireret af både kolleger og chefer, så hvis du har en chef, der bare bruger dig som en brik til, at han eller hun kan udleve sine egne ambitioner, så kan det let gå galt. Specielt hvis du også har alt for mange arbejdsopgaver.

De vigtigste stressfaktorer på arbejdet er altså:

 • Ringe grad af frihed eller selvstændighed i arbejdet.
 • Manglende meningsfuldhed i arbejdet.
 • For stort pres og krav i arbejdslivet.
 • Manglende arbejdsmæssig støtte fra medarbejdere og ledelse. Og så utilfreds med lønnen.

Og det er ikke så meget lønnen i sig selv. Det er angiveligt ikke så vigtigt, hvad man får i løn - når det handler om stress. Det skal mere forstås på den måde, at hvis man sidder nogle stykker sammen og laver det samme arbejde - men man får ikke den samme løn; den slags kan give en fornemmelse af uretfærdighed i maven. Det er sådan, at det med lønnen skal forstås. Og følelsen af at være på en uretfærdig arbejdsplads kan altså gøre dig syg.

Meget mere om stress på dr.dk/sundhed.