Påvirker vejret gigt?

Nogle vejrforhold kan muligvis have indflydelse på de symptomer, gigtpatienter har - men de mange andre undersøgelser, der er lavet om det her emne, tyder ikke på, at man kan mærke, når der er omslag i vejret.

I 1980 undersøgte en engelsk professor, hvorfor folk i London gik til læge. Han involverede en række praktiserende læger med tilsammen 32.500 patienter, og det viste sig, at patienterne især søgte læge for gigtlidelser i april/maj måned og igen i september til november; altså i de måneder hvor vejret veksler mest. Så hans konklusion var, at faldende lufttryk og stigende luftfugtighed synes at udløse mange anfald af gigt.

Nogle vejrforhold kan muligvis have indflydelse på de symptomer, gigtpatienter har - men de mange andre undersøgelser, der er lavet om det her emne, tyder ikke på, at man kan mærke, når der er omslag i vejret.

Godt 150 personer fra Florida med slidgigt blev undersøgt, og der kunne man ikke påvise no-gen sammenhæng - udover at nogle kvinder med slidgigt i hænderne havde lidt flere smerter ved højtryk. Der er også en norsk undersøgelse fra 2002 og en britisk undersøgelse fra 2003, der trækker i den samme retning. Altså at gigtramte ikke kan registrere omslag i vejret.

I andre undersøgelser har man sat forsøgspersoner ind i et trykkammer og ju-steret på luftfugtigheden. Andre igen har man bedt føre smertedagbog, som man så har kunnet sammenholde med vejrforholdene, og nogle af alle de her undersøgelser har bekræftet de engelske konklusioner fra 1980, mens andre ikke har kunnet konstatere nogen sammenhæng.

På Gigtforeningens hjemmeside fandt jeg et blogindlæg fra Connie, der fortæl-ler, at hun kender en del med gigt, der tydeligt kan mærke på deres gigt, hvis der er omslag i vejret, men måske skyldes det, at vi har behov for forklaringer på vores lidelser.

Så svaret må være, at der måske er en sammenhæng, men at den ikke er entydig. Og mens de lærde så strides på det her område, så har jeg en fornemmelse af, at mange gigtramte nok stadigvæk vil hævde, at varme og lav luftfugtighed er godt mod gigt.

Facebook
Twitter