Flere psykisk syge bliver spændt fast

Hver 15. patient i psykiatrien blev bæltefikseret sidste år, viser nyeste tal. Særligt i Region Midtjylland bliver flere patienter bæltefikseret.

Flere personer blev bælteffikseret i 2016 i forhold til året før. Men regionerne har ellers et mål om, at færre personer skal bæltefikseres. Arkivfoto. Foto: DR

Hvis en patient i psykiatrien for eksempel udsætter sig selv eller andre for fare, må personalet fastspænde patienten til en seng. Det kaldes bæltefiksering.

Regionerne har et mål om at bruge bæltefiksering halvt så meget inden år 2020, så kun 3,9 procent af indlagte patienter oplever at blive bæltefikseret.

Men antallet af patienter, som blev bæltefikseret, steg fra 2015 til 2016. 6,3 procent af patienterne oplevede i 2016 at blive bæltefikseret. Det er hver 15. patient.

Sundhedsstyrelsen er bekymret

Janet Samuel er enhedschef i Sundhedsstyrelsen. Hun er bekymret over, at flere patienter bliver bæltefikseret.

- Det bekymrer os meget, fordi det at bruge tvang over for patienter er meget indgribende. Det bliver jo opfattet som et decideret overgreb mod patienterne, siger hun.

- Hvis der ikke sker en markant udvikling i retning af mindre brug af tvang, kan det blive en udfordring at nå målene i 2020, siger Janet Samuel.

Bent Hansen arbejder videre

I Region Midtjylland er antallet af bæltefikseringer steget mest. 398 patienter blev bæltefikseret i 2015, mens det tal steg til 455 i 2016. Det er 9 procent af alle indlagte i regionen.

Bent Hansen (Socialdemokratiet) er både formand for Danske Regioner og Region Midtjylland. Han vil arbejde for at nå målet om en halvering af bæltefiksering inden 2020.

- Jeg nægter at overgive mig, det bliver svært, for det er en ambitiøs plan. Men derfor skal vi sætte ekstra fokus på nu, hvor det kom til at gå i den forkerte retning i 2016.

Bæltefiksering

  • Bæltefiksering hører under Psykiatriloven.

  • Loven omhandler for eksempel, hvornår man kan blive tvangsindlagt, tvangsbehandlet eller bæltefikseret.

  • Ifølge loven må bæltefiksering kun bruges i det omfang, det er nødvendigt for at forhindre, at en patient:

  • Tvang må kun ske på psykiatriske afdelinger, og beslutning om bæltefiksering skal træffes af en læge.Kilde: Sundhed.dk, Retsinformation.dk