Hele familien får et fællesskab i børnehaven

Både forældre og børn møder nye mennesker og kan blive en del af et fællesskab, når børnene går i vuggestue eller børnehave.

Mange forældre taler med hinanden og laver lege-aftaler mellem deres børn, når de afleverer og henter dem i vuggestuen eller børnehaven, siger leder i en børnehave. (Foto: GettyImages © COPYRIGHT)

Ni ud af ti danske børn går i daginstitution, som for eksempel vuggestue eller børnehave.

I daginstitutioner mødes alle mulige forskellige familier, uanset hvor de kommer fra, eller hvad de arbejder med, siger sociolog Morten Ejrnæs.

- Daginstitutionerne giver en unik mulighed for at danne fællesskaber på tværs.

Alle børn er lige

I Institutionerne lærer børn at være sociale med andre børn. Også børn, som de ikke ellers ville lære at kende, fortæller Morten Ejrnæs.

Lise Westh Højlyng er leder af Børnehuset Vesterbro i København, som består af både en vuggestue og en børnehave. - Børn skelner ikke imellem, hvilke familier de andre børn kommer fra. Når børnene mødes i institutionen, er alle derfor lige, siger Lise Westh Højlyng.

Børn lærer om andre måder at leve på

Børnene lærer derfor også noget om, hvordan andre familier lever deres liv.

- For eksempel kan familier fra andre lande lære det danske samfund og den danske kultur bedre at kende gennem institutionen, siger Morten Ejrnæs.

Men danske familier kan også lære meget af familier fra udlandet, mener Lise Westh Højlyng.

- De udenlandske familier er gode til at stille spørgsmål til de ting, vi gør i institutionen. Og nogle gange giver det rigtig god mening at ændre tingene, siger hun.

Forældre får også et nyt fællesskab

I mange institutioner kan forældrene også få et fællesskab gennem institutionen, fortæller Morten Ejrnæs. I Børnehuset Vesterbro holder man for eksempel sommerfester, halloween og forældre-arrangementer, hvor forældrene kan mødes og snakke om deres børn, fortæller Lise Westh Højlyng.

Mange forældre snakker også sammen hver dag, når de afleverer og henter deres børn.

- Når børnene begynder i skole, afleverer og henter forældrene dem ikke så ofte mere. Og det betyder, at forældre ikke mødes ligeså ofte, siger Morten Ejrnæs.

Forældre hjælper hinanden med børnene

I Børnehuset Vesterbro kommer en del børn fra familier, som er flyttet til Købehavn fra Jylland eller udlandet, fortæller Lise Westh Højlyng.

- Mange af familierne har derfor ikke deres familie og venner tæt på og vil rigtig gerne lære andre børne-familier at kende.

- I institutionen møder mange derfor andre forældre, som de blandt andet kan tale med om deres børn. Mange forældre laver også lege-aftaler mellem børnene og hjælper hinanden med at hente dem, siger Lise Westh Højlyng.

VIDEO: Det er godt for børnene at komme i institution

Ordkassen til videoen

  • At anbefale

  • En fritidsaktivitet

Facebook
Twitter