Alle vandværker skal undersøges for farligt giftstof

Danske Regioner har fundet et nyt giftstof i to drikkevandsboringer.

Myndighederne har fundet et nyt giftstof i to drikkevandsboringer. (Foto: (Grafik) Signe Heiredal)

Danske Regioner har fundet giftstoffet Chlorothalonil-amidsulfonsyre i to drikkevandsboringer.

Desuden har man fundet stoffet i 230 ud af 639 prøver fra grundvandet ved blandt andet lossepladser, maskinstationer og gartnerier.

Derfor har Miljøstyrelsen bedt alle vandværker i Danmark om at teste for stoffet så hurtigt som muligt.

Giftstoffet er mistænkt for at være kræftfremkaldende

Man ved ikke, om forurenet vand er nået ud til forbrugerne. Det er derfor, myndighederne vil have testet alt drikkevand.

Stoffet Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et pesticid, som tidligere har været brugt i produktion af hvede, kartofler, ærter og løg samt i træ- og bundmaling.

Myndighederne mistænker stoffet for at være kræftfremkaldende eller give skader på menneskers arveanlæg.

Der kan gå nogle måneder, før alle har testet for giftstoffet

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet kan det tage et par måneder, inden alle har testet for giftstoffet.

Ikke alle grundejere har endnu fået at vide at stoffet er fundet på deres jord.

Derfor kan DR Nyheder heller ikke få at vide, hvor i landet fundene er gjort.

Facebook
Twitter