Asbest-tage kan være farlige for helbredet

Der kan være asbest i taget på næsten 1,5 millioner bygninger i Danmark. Og der kan være fare for, at der kan drysse asbest fra dem.

Man skal kun indånde få fibre aspest, før man kan risikere at få lungehindekræft. (Foto: © Grafik af Lærke Kromann, DR Nórdjylland)

Artiklen er opdateret, da det er ikke muligt præcis at sige, hvor mange tage, der indeholder asbest, men ifølge BBR-registeret kan det være op mod 1,5 millioner tage. Før fremgik det af artiklen, at der var over en million hustage med asbest.

Asbest er et stof, som blandt andet blev brugt til at lave tag-plader til såkaldte eternit-tage. Asbest blev forbudt i tage i 1986, da det er sundhedsskadeligt.

Der kan være asbest i taget på næsten 1,5 millioner bygninger i Danmark. Når tagene bliver slidte, hvirvler asbest-fibre rundt i luften, og de er farlige at få ned i lungerne.

Asbest-fibre kan blandt andet give sygdommene asbestose og lungehinde-kræft. Og der skal kun få fibre til, før man har en øget risiko for at blive syg af kræft.

Man har mistanke om, at eternit-tage er skyld i kræft

De fleste personer, som bliver ramt af lungehinde-kræft, har enten arbejdet med asbest-tage eller boet ved siden af en fabrik, som lavede produkter med asbest i.

Men omkring 20 personer årligt får lungehinde-kræft på anden vis. Øyvind Omland er professor i arbejdsmedicin på Aalborg Universitet. Han siger, at her mistænker man eternit-tage.

- Man må mistænke eternit-tagene, da de udgør det største reservoir i vort miljø med hensyn til asbestfibre, siger han.

Danmark bør overveje at fjerne asbest-tage

I Holland arbejder man på en lov, som skal gøre, at alle asbest-tage skal være fjernet inden 2024. Det er ikke besluttet, om noget lignende skal ske i Danmark.

Lars Gunnarsen er professor ved Statens Byggeforskningsinstitut. Han siger, at man bør overveje at få tagene fjernet.

- De ældre tage frigiver flere fibre, som tiden går, og de tage, som holder sig tætte og ikke af andre årsager bliver skiftet, vil i nogen grad være en tikkende bombe under folkesundheden, som bliver værre og værre, siger han.

Nedenfor kan du se et billede af eternit-plader med asbest fra eternitfabrikken i Aalborg.

Derfor brugte man asbest

  • Asbest er stof, som består af mange fibre.

  • Eternit er lavet ved at blande asbest med cement og vand.

  • Eternit blev brugt ved byggerier, da eternit har lang holdbarhed og ikke kan brænde.

  • Dansk Eternit Fabrik i Aalborg lavede fra 1927-1986 flere millioner tag-plader med asbest.

  • Produktionen var størst i 1960’erne og 1970’erne.

  • Tagpladerne blev forbudt i 1986.

  • Helt siden 1930'erne har man vidst, at asbest var farligt og kunne give sygdommen asbestose.

  • Først senere fandt man dog ud af, at asbestfibre også kunne give lungekræft - og den særlige lungehinde-kræft, som kan opstå ved blot at indånde enkelte fibre.

Tagplader med asbest ligger klar til at blive sendt ud fra eternitfabrikken i Aalborg i 1980. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)