Det Konservative Folkepartis historie

Det Konservative Folkeparti blev stiftet for 100 år siden. Partiet henvendte sig til den nye middel-klasse i byerne.

Det Konservative Folkeparti ville være mere et moderne parti og lave flere nye love end det gamle parti Højre. (© Det Konservative Folkeparti)

I 1915 blev det gamle parti Højre ændret til Det Konservative Folkeparti, fordi en række medlemmer var utilfredse med partiet.

Højre var først og fremmest de rige godsejeres parti.

Det nye Konservative Folkeparti skulle også være for almindelig folk fra byerne, blandt andet handelsfolk og den voksende gruppe af ansatte i staten eller kommunen.

De Konservative ville hjælpe de svage

Det Konservative Folkeparti ville også være et mere moderne parti og lave flere nye love end det gamle parti Højre.

Det Konservative Folkeparti ville blandt andet give flere penge til forsvaret, og det ville også have mere fokus på de svage i samfundet. Det skulle ske ved at hjælpe folk til bedre at kunne hjælpe sig selv.

Det Konservative Folkeparti var imod socialismens ønske om, at staten skulle eje og fordele goderne i samfundet. I stedet mente partiet, at enhver skal have lov til selv at bestemme over det, han eller hun ejer.

Schlüter er første og eneste statsminister

Det Konservative Folkeparti kom første gang i regering sammen med Venstre i 1950-1953.

Fra 1982 til 1993 blev Poul Schlüter fra Det Konservative Folkeparti statsminister. Han er den første og eneste statsminister, som partiet har haft, siden det blev dannet i 1915.

Mens partiet havde regeringsmagten i 1980'erne blev den danske økonomi bedre, og der blev også færre arbejdsløse.