Færre end forventet har fået pension for nedslidte ældre

Ældre, der er nedslidte, kan søge om en særlig senior-førtidspension. Siden 2014 har 1441 fået senior-førtidspension.

I 2011 vedtog et flertal i Folketinget, at nedslidte ældre kan søge om en såkaldt senior-førtidspension.

Ordningen trådte i kraft i 2014, og man forventede, at 1780 personer hvert år ville få tildelt en senior-førtidspension.

Men faktisk har kun cirka 300 personer om året fået senior-førtidspension. Det viser nye tal, som DR har fået fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Man skal ikke kunne arbejde en time om ugen

Kravene til at få senior-førtidspension er de samme som til den almindelige førtidspension.

Hvis man søger om senior-førtidspension, skal man for eksempel være så nedslidt, at man ikke kan tage et fleksjob.

Men siden 2012 har det været muligt at få fleksjob en enkelt time om ugen. Så hvis man kan arbejde en time om ugen, kan man altså ikke få senior-førtidspension.

90 procent får tildelt senior-førtidspension

90 procent af de ældre, der søger om senior-førtidspension, får det tildelt. Det viser de nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Torben M. Andersen er professor ved Aarhus Universitet. Han siger, at det tyder på, at reglerne er for skrappe, og at mange slet ikke kender ordningen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (Venstre) siger til DR Nyheder, at der er brug for at se på kriterierne for at få senior-førtidspension og for at oplyse om ordningen.

Ovenfor kan du se en video med Anette Friis, der for et år siden fik senior-førtidspension.

Nedenfor kan du se, hvor mange der har fået senior-førtidspension i forhold til det antal, regeringen forventede.

.

Regler for senior-førtidspension

  • Senior-førtidspension giver en indtægt mellem 16.044 kroner og 18.875 kroner.

  • Der skal være fem år eller mindre til folkepensionsalderen.

  • Man skal have haft fuldtidsarbejde i mindst 20-25 år.

  • Man skal have nedsat arbejdsevne, så man ikke kan forsørge sig selv ved almindeligt arbejde eller ved et fleksjob.

  • Reglerne følger reglerne for almindelig førtidspension. Men man skal ikke i såkaldt arbejdsprøvning, og man har krav på afgørelse indenfor seks måneder.

Facebook
Twitter