Flere boligselskaber nedriver boliger i ghettoer

Flere boligblokke skal nedrives i Vollsmose i Odense og i Gellerup-parken i Aarhus. Beboerne får tilbudt andre boliger i de to byer.

I Egeparken i Vollsmose skal der rives 191 boliger ned. (Foto: © Lukas Bjerg Christiansen - DR Fyn)

Folketinget vedtog sidste år en lov om ghettoer i Danmark. Aftalen betyder blandt andet, at der højst må være 40 procent almene boliger i de hårde ghettoer.

Kommuner og boligforeninger med hårde ghettoer skal senest den 1. juni 2019 lave en plan for, hvordan de vil begrænse antallet af almene boliger i områderne.

Flere steder har man besluttet, at man vil nedrive almene boliger. Det vil man også gøre i de to ghettoer Vollsmose i Odense og Gellerupparken i Aarhus.

I Vollsmose nedriver man 1000 boliger

I Vollsmose er 76 procent af boligerne i dag almene boliger. Derfor vil man nedrive 1000 boliger. Det betyder, at cirka 3000 beboere skal flytte.

Det er boligforeningerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), der skal hjælpe med at finde nye boliger til de 3000 beboere.

Flemming Jensen er formand i Civica. Ifølge ham har de 9000 boliger i Odense, og de er så forskellige, at de kan tilbyde beboerne boliger, der passer til dem.

I Gellerupparken og Toveshøj nedriver man 600 boliger

Gellerupparken og Toveshøj er to ghetto-områder, der ligger lige ved siden af hinanden i Aarhus. Her vil kommunen nedrive 400 boliger i Gellerupparken og 200 i Toveshøj.

Jacob Bundsgaard (Socialdemokratiet) er borgmester i Aarhus. Ifølge ham har man sikret, at alle, der bliver berørt, får tilbudt en bolig, der passer til det behov, de har.

Brabrand Boligforening, som står for boligerne, ønsker kun at nedrive 200 boliger. Derfor skal boligforeningens repræsentantskab tage stilling til planen senere på måneden.

Nedenfor kan du se en oversigt over de områder, hvor der skal nedrives boliger. Du kan også se nogle fakta om Vollsmose og Gellerupparken/Toveshøj.

Vollsmose

Gellerupparken/Toveshøj

Fakta om Vollsmose og Gellerupparken/Toveshøj

  • Der bor cirka 7700 beboere i Vollsmose og cirka 5600 i Gellerup/Toveshøj.

  • I Vollsmose har 52,2 procent ikke arbejde. I Gellerup/Toveshøj er det 52,5 procent.

  • I Vollsmose er 76 procent af beboerne indvandrer eller efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande. I Gellerup/Toveshøj er det 79,4 procent.Kilde: Regeringens liste over hårde ghettoer