Flere patienter rammes af farlige resistente bakterier

Mange flere danskere får livsfarlige multi-resistente bakterier, som almindelige former for antibiotika ikke kan slå ned.

Seks gange så mange danske patienter har fået den livsfarlige multi-resistente bakterie VRE på to år, viser rapport. (© colourbox)

DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut laver hvert år en rapport over, hvor meget antibiotika vi bruger i Danmark, og hvor mange antibiotika-resistente bakterier vi har.

Rapporten viser, at seks gange så mange danske patienter har fået den livsfarlige multi-resistente bakterie VRE på to år.

Alene det seneste år er bakterien fundet hos 30 procent flere patienter, og i alt blev der rapporteret 303 tilfælde af bakterien i 2014. Der er også mange flere, som har fået den farlige bakterie CPE.

Bakterier kan få store konsekvenser

Robert Skov er overlæge og område-chef for Mikrobiologi og Infektionskontrol hos Statens Serum Institut.

Han fortæller, at de multi-resistente bakterier er et stort problem, selvom det stadig kun er få personer, som er smittet med dem. Der er nemlig allerede patienter, som dør af bakterierne, fortæller han.

- Vi har meget, meget få antal antibiotika til at behandle de her infektioner med, og det betyder, vi kan komme tilbage til en tid før antibiotika, forklarer han.

Vi skal bruge så lidt antibiotika som muligt

Ifølge Robert Skov kommer de resistente bakterier normalt fra udlandet, hvor man har større problemer med dem.

Men mange danske patienter med resistente bakterier har ikke for nylig været i udlandet.

- Det betyder, at der sker smitte med disse bakterier her i Danmark. Det er en bekymrende udvikling, mener Robert Skov.

Han tror ikke, der kommer nogle nye antibiotika, som kan klare de resistente bakterier. Derfor mener han, at vi skal løse problemerne ved at bruge så lidt antibiotika som muligt. Vi skal også sørge for god hygiejne, så bakterierne ikke spredes.

FacebookTwitter