Flertal i Folketinget laver ny aftale om senior-pension

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har lavet en ny aftale om senior-pension.

Regeringen, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har lavet en ny aftale om senior-pension. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

I Danmark kan ældre få udbetalt folkepension fra staten, når de har nået pensionsalderen.

Men nu har regeringen, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti lavet en ny aftale om senior-pension. Aftalen betyder, at nogle borgere kan gå på pension før den normale pensionsalder.

Det betyder blandt andet, at nedslidte får ret til at søge om senior-pension, hvis de højst kan arbejde 15 timer om ugen.

Borgernes helbred skal vurderes af en læge

En læge skal vurdere, om borgerne er så nedslidte, at de skal have senior-pension.

Borgerne kan tidligst få senior-pension seks år før deres pensionsalder.

Ifølge regeringen vil cirka 17.000 personer kunne få senior-pension, når den er fuldt indfaset i 2025.

Der afsættes seks milliarder til seniorpension

Senior-pensionen er på 18.875 kroner om måneden for enlige borgere og på 16.044 kroner om måneden for gifte og samlevende borgere.

Aftalen skal indfases fra 1. januar 2020, og den erstatter den nuværende såkaldte senior-førtidspension.

I alt afsættes der seks milliarder kroner frem til 2025 til den nye ordning for senior-pension.

Facebook
Twitter