Forstå reglerne for barnets sygedag

Hvad har du som forælder ret til, når dit barn må blive hjemme fra institution på grund af sygdom? Forstå reglerne her.

Der er forskellige regler for, hvad man som forælder har ret, når ens barn får det skidt. (© DR/Mads Rafte Hein)

Hvis dit barn har det dårligt og bliver nødt til at blive hjemme fra institutionen, er der forskellige regler for, hvad man som forælder har ret til.

Regler for sygedage

 • Hvis du skal have ret til løn på dit barns første sygedag, skal det stå i din ansættelseskontrakt og/eller din overenskomst.

 • Nogle overenskomster giver dig ret til flere sygedage.

 • For alle overenskomster gælder det, at far og mor ikke kan benytte samme rettighed. Har far fx ret til to dage og mor kun en, kan mor tage første sygedag, mens far tager den anden.

 • Ifølge de fleste overenskomster kan du holde sygedage, hvis:

 • Hvis barnet får det dårligt på en fridag, kan medarbejderen som regel ikke holde barnets første sygedag på den næste arbejdsdag.

 • En mor og en far kan ikke tage en barnets første sygedag, anden sygedag osv. i samme sygdomsperiode.

 • Hvis barnet får det dårligt sent om aftenen, og det derfor ikke er muligt at finde en babysitter, er barnets første sygedag den efterfølgende dag.

 • Hvis barnet får det dårligt i institutionen, og du bliver nødt til at gå før, du har fri, har du i princippet brugt barnets første sygedag.

 • Du kan kun få fri til at passe dit barn, hvis der ikke er andre, der kan passe det.

Regler for omsorgsdage

 • Alle offentligt ansatte fædre og mødre har ret til omsorgsdage til og med det år, hvor barnet fylder syv år.

 • Omsorgsdage er ud over barns første sygedag og kan bruges til andet end sygdom. Dagene aftales med din arbejdsgiver.

 • Hvis du er ansat i det offentlige og er blevet forælder efter 1. oktober 2005, har du ret til omsorgsdage to gange årligt.

 • Hvis du er ansat i en privat virksomhed, står der i din kontrakt, overenskomst eller lignende, om du har ret til omsorgsdage.

 • Hvis du ikke afholder dine omsorgsdage, mister du dem ved årsskiftet.

Kilder: LO, www.borger.dk, www.kl.dk