Mange har svært ved at læse en køreplan eller et brev fra kommunen

Mennesker, der er dårlige til at læse, har ofte et dårligere job og helbred end dem, der er gode til at læse. Derfor er hjælp til usikre læsere vigtig, siger en forsker.

Mennesker, som har svært ved at læse, har det ofte sværere i dagligdagen. De kan for eksempel have svært ved at læse en brugsanvisning eller ordensreglerne i deres barns børnehave, siger forsker Anders Rosdahl. (© Copyright: Ole Bo Jensen - Photos4u.dk)

Anders Rosdahl har i en årrække forsket i voksnes evner til at læse ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

De seneste år har han især forsket i tallene fra en undersøgelse med 23 lande. Undersøgelsen viste, at danskere lå lidt under middel i forhold til de andre lande, når man så på evnen til at læse.

Finland lå helt i top, og både Norge og Sverige lå også bedre end Danmark.

Usikre læsere får lavere løn

Danmark er et videnssamfund, hvor vi i høj grad lever af vores hjerner frem for råstoffer som guld og diamanter.

- I et videnssamfund er det vigtigt at kunne læse så godt som muligt, ellers er der risiko for at få et dårligere liv, siger Anders Rosdahl.

- Der er større risiko for at være ledig, få lav løn og dårligt helbred, hvis du er dårlig til at læse, siger han.

Mennesker, som har svært ved at læse, har det også ofte sværere i dagligdagen.

- De kan umiddelbart have sværere ved at læse og forstå helt almindelige tekster som en brugsanvisning, et brev fra kommunen, ordensreglerne i deres barns børnehave eller en køreplan, fortæller Anders Rosdahl.

Det kan skade konkurrencen med udlandet

Usikre læseres problemer kan også give resten af samfundet problemer, hvis danske virksomheder for eksempel ikke kan klare sig i konkurrencen med udenlandske.

- I sidste ende har gode læsefærdigheder betydning for landets konkurrenceevne, siger Anders Rosdahl.

- Derfor bør virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner være opmærksomme på usikre læsere og gøre en særlig indsats for at hjælpe dem, for eksempel gennem tilbud om kurser, mener han.

Radioavisen på P4 fortalte 4. april om usikre læsere. Lyt til historien her, den kommer lige efter rådhusklokkerne.