Ny forskning i modersmålsundervisning

Tosprogede elever vil måske klare sig bedre i skolen, hvis de også får undervisning i deres modersmål. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) vil sætte ny forskning i gang.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) vil have undersøgt, om undervisning i modersmålet kan styrke tosprogede elever i andre fag. (Foto: Jens Nørgaard Larsen © Scanpix)

Det kan være en god støtte for tosprogede elever, at de bliver undervist i deres modersmål efter skoletid. Modersmåls-undervisning kan betyde, at de samtidig bliver bedre til dansk, matematik og andre fag i skolen.

Det viser en ny rapport fra Anvendt Kommunal Forskning. Rapporten sammenligner tosprogede skoleelever i Danmark og Sverige.

Ministeren vil sætte forskning i gang

Nu efterlyser børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) mere dansk forskning på området.

- Rapporten har ikke nogle helt klare resultater. Men meget tyder på, at det gør en positiv forskel, når man underviser i modersmålet på en bestemt måde. Derfor vil vi gerne sætte forsøg i gang, så vi kan blive klogere, siger Antorini til P1 Morgen.

- Vi håber, at nogle skoler vil være med til at lave forsøg med forskning og evaluering. Og det glæder jeg mig til, at vi kan sætte i gang, siger Christine Antorini.

Kommuner har droppet undervisningen

Indtil 2002 havde alle kommuner pligt til at tilbyde modersmåls-undervisning. Staten betalte udgifterne.

I dag kan kommunerne selv vælge, om de vil tilbyde modersmåls-undervisning. Og de skal selv betale for tilbuddet. Derfor har de fleste kommuner afskaffet undervisningen.

Christine Antorini vil ikke gå tilbage til den gamle model. Men hun mener, at kommunerne kan have gavn af mere forskning på området.

- Kommunerne er jo optaget af, hvordan de tosprogede elever bliver dygtigere rent fagligt, siger hun.

Forskning i kvaliteten

Anne Holmen er professor ved Københavns Universitet. Hun forsker i tosprogede børns indlæring.

Hun mener, at der er mest brug for at undersøge kvaliteten af modersmåls-undervisningen og lærernes uddannelse. Man ved nemlig allerede fra udenlandske undersøgelser, at modersmåls-undervisning kan være en støtte for eleverne. Men kvaliteten skal være i orden.

- Forskningen skal være tættere på det, der foregår i det enkelte klasseværelse, siger hun til P1 Morgen.

Modersmåls-lærere skal bygge bro

Hvis eleverne for alvor skal have gavn af modersmåls-undervisningen, så skal modersmåls-lærerne være på skolerne til daglig, siger Anne Holmen.

- De kan indgå i lektiecafeer, projektarbejde og vejledning af eleverne. På den måde bygger man bro mellem sprog og faglig læring. Og det er dét, der løfter eleverne mere end noget andet, siger hun. 

Facebook
Twitter