Ord og begreber i flygtninge-debatten

Det kan være svært at forstå forskellen på en flygtning og en migrant. Og hvad er FN's flygtningekonvention og UNHCR? Læs mere her.

I artiklen kan du blandt andet læse om UNHCR, kvoteflygtninge og Dublin-forordningen. (© Colourbox)

Asyl

Når en stat beskytter en person, der er udsat for forfølgelse i sit hjemland.

Asylansøger

En udlænding, som søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet land og blive beskyttet af dette land. Hvis man får afslag, skal man forlade landet.

Flygtning

En person, der har fået godkendt sin ansøgning om asyl. Ifølge FN er en flygtning en person, der ikke kan blive i sit hjemland på grund af personlig forfølgelse, race, religion, nationalitet, politisk holdning eller risiko for dødsstraf og tortur.

FN's flygtninge-konvention

En aftale, der beskriver, hvem der er flygtning og har krav på beskyttelse, samt hvilke rettigheder og forpligtelser en flygtning har. Aftalen blev indgået af FN's medlemslande i 1951 og har været en del af dansk lovgivning siden 1952.

Beskyttelses-status

En status, man kan give en person, der risikerer dødsstraf, tortur, umenneskelig behandling eller straf, hvis de vender tilbage til deres hjemland. Denne status giver fem års opholdstilladelse i Danmark.

Dublin-forordningen

En aftale fra 1997 mellem EU-landene og Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein, hvor det slås fast, at man skal behandle menneskers ansøgning om asyl i det land, de først bliver registreret.

Indvandrer

En person, som af egen fri vilje flytter til et andet land eller område for at forbedre sin og sin families levevilkår og fremtids-udsigter.

Internt fordrevne

Mennesker på flugt i deres eget land på grund af for eksempel naturkatastrofer, krig og konflikter.

Krigsflygtning

En person, der får asyl på grund af krig i hjemlandet. På grund af FN's Flygtninge-konvention er Danmark forpligtet til at beskytte personer, der flygter fra krig.

Konventions-flygtning

En person, der flygter til Danmark, fordi han eller hun er forfulgt i hjemlandet. På grund af FN's Flygtninge-konvention er Danmark forpligtet til at beskytte personer, der er personligt forfulgte.

Kvoteflygtning

En person fra et land, hvor befolkningen ifølge FN er udsat for eksempelvis vold og politisk uro. På grund af FN's Flygtninge-konvention er Danmark forpligtet til at tage 500 kvoteflygtninge om året.

Midlertidig beskyttelses-status

Mennesker, som flygter fra en alvorlig situation i hjemlandet, kan få tildelt midlertidig beskyttelses-status. Den giver opholdstilladelse i et år og kan forlænges, hvis forholdene i hjemlandet ikke bliver bedre. Man kan ikke søge om familiesammenføring det første år.

Migrant

En person, der flytter fra et sted til et andet - som regel for at søge arbejde.

UNHCR

FN's Flygtninge-højkommissariat. UNHCR er en international humanitær og ikke-politisk organisation, som hjælper mennesker på flugt.

Kilder: Udlændingestyrelsen, Dansk Flygtningehjælp, Detektor, UNHCR, Politiken.