OVERBLIK Her er den nye politiske aftale

Børnene skal ud af Udrejsecenter Sjælsmark, og en asyl-ø bliver droppet. Det er nogle af punkterne i en aftale om en ny regering.

Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, Pia Olsen Dyhr fra Socialistisk Folkeparti, Pernille Skipper fra Enhedslisten og Morten Østergaard fra Radikale Venstre er blevet enige om en politisk aftale. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, bliver Danmarks næste statsminister.

Det blev Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre enige om kort før midnat tirsdag.

De fire partier er også blevet enige om en fælles aftale om en politisk retning for Danmark. Aftalen står i det 18 sider lange dokument ’Retfærdig retning for Danmark'.

Herunder kan du se de vigtigste punkter fra aftalen.Du kan også læse hele aftalen her.

1

Lindholm-projekt bliver droppet

I december 2018 blev den daværende regering og Dansk Folkeparti enige om, at udviste udlændinge på tålt ophold fremover skal bo på øen Lindholm i Stege Bugt.

Det bliver kaldt for Lindholm-projektet, og det vil koste cirka 750 millioner kroner.

Men Lindholm-projektet bliver ikke til noget. Det siger Morten Østergaard, som er politisk leder for Radikale Venstre.

2

Børnene skal ud af Sjælsmark

Et udrejsecenter er et sted for asyl-ansøgere, der er udvist af Danmark. Asyl-ansøgerne skal bo på centret, til de kan rejse hjem.

Sjælsmark er et udrejsecenter i Nordsjælland, hvor der blandt andet bor familier med børn.

Men den kommende regering vil oprette et nyt udrejsecenter for familier med børn. Det skal indrettes efter anbefalingerne fra Røde Kors og Ombudsmanden ifølge den nye aftale.

3

Danmark skal tage kvoteflygtninge

Kvoteflygtninge er flygtninge, som er særligt udsatte ifølge FN. Danmark har tidligere modtaget kvoteflygtninge, som de danske myndigheder har udvalgt.

De seneste år har Danmark dog ikke modtaget nogen kvoteflygtninge. Men nu skal Danmark igen tage imod kvoteflygtninge ifølge den nye aftale.

Aftalen siger også, at det skal være lettere at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

4

Minimums-normeringer indføres

Et af Socialistisk Folkepartis valgløfter var, at man ville lave en lov om minimums-normeringer i daginstitutioner. Det vil nu ske ifølge aftalen.

Det er dog endnu uklart, hvor mange pædagoger der skal være for hvert barn i børnehaverne og vuggestuerne.

Pia Olsen Dyhr er formand for Socialistisk Folkeparti. Hun siger, at børn i daginstitutionerne fremover får en helt anden hverdag.

5

De mindste skal ikke testes

Elever i folkeskolen skal testes i en række fag. Det kalder man for nationale tests.

De fire partier er blevet enige om at afskaffe de nationale tests for de mindste klasser i folkeskolen.

Partierne vil også undersøge, om man kan sætte testene på pause, indtil testene bliver bedre til at bedømme elevernes evner.

6

Partierne laver en klimaplan

De fire partier er også blevet enige i forhold til klima. Det sagde Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

- Vi vil lave en klimaplan, en bindende klimalov og reducere udslip af drivhusgasser med 70 procent, siger Mette Frederiksen.

Ifølge aftalen skal Danmark formindske udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til 1990.

7

Uligheden skal bekæmpes

Ifølge aftalen vil den kommende regering også bekæmpe uligheden i Danmark.

Derfor skal en såkaldt ydelses-kommission det næste år se på de offentlige ydelser til børnefamilier.

Indtil kommissionen er færdig, vil man afsætte op mod 300 millioner kroner til et midlertidigt tilskud til børn i familier, som er omfattet af kontanthjælps-loftet eller integrationsydelsen.

8

Sex skal kræve samtykke

På aftalens sidste side står der også, at man vil 'tage initiativ' til at gennemføre en samtykke-baseret voldtægts-bestemmelse i straffeloven.

Det vil betyde, at det fremover bliver ulovligt at dyrke sex med nogen, som ikke har givet sit samtykke.

At give sit samtykke betyder, at man siger ja og giver sin tilladelse til noget.

9

Pension for nedslidte er ikke nævnt

I aftalen står, at man vil indføre en senior-pensionsordning, som regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre blev enige om før valget.

Men der står ikke noget i aftalen om retten til tidlig pension for nedslidte, som Socialdemokratiet talte om i valgkampen.

Mette Frederiksen tror dog stadig, at det kan lade sig gøre at få flertal i Folketinget for at gennemføre en ret til tidlig pension for nedslidte, siger hun.