Overblik Her er otte vigtige punkter fra finansloven

Regeringen og Dansk Folkeparti blev fredag enige om finansloven for 2019. Her er otte vigtige punkter fra den.

Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede fredag finansloven for 2019. Vi har samlet otte vigtige emner fra finansloven. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Hvert år forhandler Folketinget om en finanslov for det kommende år.

Finansloven bestemmer, hvor mange penge staten skal bruge på for eksempel sundhed, skoler og politi. Pengene kommer fra skatter og afgifter, som borgere i Danmark betaler.

Fredag eftermiddag blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om finansloven for 2019.

Herunder kan du se otte vigtige punkter fra finansloven.

Regler for udlændinge skal være strammere

 • Reglerne for udlændinge bliver strammet. Det er et signal til flygtninge om, at de kun skal være i Danmark midlertidigt.

 • Man sætter for eksempel loft over antallet af familiesammenføringer, og man vil forlænge grænsekontrollen.

 • Integrationsydelsen har også fået et nyt navn, nemlig Selvforsørgelse- og hjemrejseydelsen.

De ældre skal have bedre forhold

 • Finansloven bruger 650 millioner kroner ekstra på ældreområdet.

 • Pengene skal blandt andet gå til at passe og pleje de ældre. Pengene skal også sikre, at udsatte ældre får en god alderdom, og at arbejdsmiljøet i ældreplejen bliver bedre.

 • Pensionister, som har lyst til at arbejde, får lov til at tjene flere penge, før de bliver modregnet i deres pension.

Sårbare unge og børn skal have mere hjælp

 • Regeringen og Dansk Folkeparti vil forbedre de første 1000 dage for børn i sårbare familie.

 • Derfor skal 250 millioner kroner om året de næste tre år styrke samspillet mellem dagtilbud, familierne og sundhedsplejen.

 • Kvaliteten af dagtilbud skal være bedre, og de sårbare familier skal have mere vejledning.

Sundhed og psykiatri skal være bedre

 • Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker, at der skal være flere læger over hele Danmark.

 • Personer med psykiske lidelser skal også have bedre hjælp.

 • Regeringen og Dansk Folkeparti vil også have en stærkere vaccinationsindsats.

Kriminelle udlændinge skal bo på en ø

 • Kriminelle udlændinge skal fremover bo på en ø. Øen hedder Lindholm, og den ligger i Stege Bugt mellem Møn og Sjælland.

 • De kriminelle udlændinge skal bo på et nyt udrejsecenter her, indtil de kan blive sendt hjem.

 • Det er for eksempel udlændinge på tålt ophold, fremmedkrigere visse afviste asylansøgere, som skal bo på øen.

Satspuljen bliver afskaffet

 • Satspuljen er penge, som man bruger til at forbedre vilkårene for udsatte grupper i samfundet. Men finansloven afskaffer satspuljen.

 • Man vil i stedet bruge pengene til pensionsopsparinger til personer på overførselsindkomster.

 • Folkepensionernes størrelse vil også komme til af følge lønudviklingen fra 2020.

Afgifter i erhvervslivet skal fjernes

 • Finansloven fjerner afgifter i erhvervslivet for cirka 500 millioner kroner årligt.

 • Det skal blandt andet gøre det nemmere at drive små virksomheder i Danmark.

 • Det skal også hjælpe erhverv som turisme, søfart og fødevarer.

Naturen og klimaet skal forbedres

 • Finansloven vil forbedre luftkvaliteten og miljøet i Danmark med skrappere krav til miljøzoner i de store byer.

 • Finansloven vil også sikre bedre kystbeskyttelse i Vestjylland.

 • Det er nogle af de mål, som skal sikre, at Danmark kan opfylde EU’s klimamål i 2030.Kilde: Finansministeriet.

Facebook
Twitter