Overblik: Sådan bliver Danmark styret

Danmark er delt op i tre forskellige myndigheder: Kommunerne, regionerne og staten. Her kan du få et overblik over, hvem der bestemmer hvad.

Det er kommunerne, der tager sig af de opgaver, der har direkte med borgerne at gøre - som for eksempel Borgerservice. Men hvad med alle de andre opgaver?

Danmark er delt op i tre forskellige myndigheder: Kommunerne, regionerne og staten. Her kan du få et overblik over, hvem der bestemmer hvad. I 2007 ændrede kommunalreformen den måde, som kommuner og regioner er delt op på.

Med reformen blev det der også ændret på de opgaver, som skal løses af kommunerne, regionerne og staten.

Her er et overblik over nogle af myndighedernes vigtigste opgaver, og hvem der har ansvaret for dem:

Kommunernes opgaver

Landets 98 kommuner er det sted, hvor borgere og virksomheder først skal møde myndighederne. Derfor kaldes kommunernes opgaver for "borgerrettede opgaver".

De borgerrettede opgaver er først og fremmest: sundhed, beskæftigelse, det sociale område, børnepasning, folkeskolen, ældreplejen, erhvervsservice, kollektiv trafik og veje, natur, miljø og planlægning og kultur.

Kommunernes servicecentre skal derudover betjene borgere og virksomheder på vegne af de andre myndigheder.

Regionernes opgaver

Regionernes vigtigste opgave er at drive det danske sundhedsvæsen - altså sygehusene og psykiatrien.

Derudover er der opgaver som regional udvikling og drift af en række institutioner på socialområdet og specialundervisningsområdet.

Regionerne fik også ansvar for at oprette trafikselskaber og for visse opgaver vedrørende natur, miljø og fysisk planlægning.

Statens opgaver

Det er statens opgave at bestemme de overordnede rammer og økonomi, som kommuner og regioner har at arbejde med.

Staten skal typisk tage sig af opgaver, hvor der skal være en sammenhæng i hele landet og på tværs af kommuner og regioner. Det er for eksempel politi, forsvar og retsvæsen.

Derudover er det staten, der tager sig af for eksempel skatteopkrævning, ungdomsuddannelser og nationale miljøopgaver.

FacebookTwitter