Psykiatriske ambulancer skal kunne rykke ud i hele landet

Regeringen og Dansk Folkeparti vil bruge 80 millioner kroner på at udbrede psykiatriske ambulancer til hele landet.

Region Hovedstadens psykiatriske akutberedskab er det eneste psykiatriske akuttilbud i landet, der kører ud med en psykiater i aften- og nattetimerne.

I Region Hovedstaden har man en ambulance til psykiatriske akuttilfælde. Ambulancerne hjælper psykiske syge, der har behov for akut hjælp uden for normale åbningstider.

Regeringen og Dansk Folkeparti mener, at denne service skal udbredes til hele landet.

Derfor laver de nu en pulje på 20 millioner kroner, så de danske regioner kan søge penge til at oprette deres egne psykiatriske ambulancer. Puljen starter i januar 2019.

Pengene rækker til tre ambulancer

Ellen Trane Nørby er sundhedsminister. Hun håber, at ambulancerne og deres bemanding kan aflaste de politibetjente, der normalt tager sig af psykiatriske akutsager.

Charlotte Josefsen er psykiatrisk direktør for Region Syddanmark. Hun mener, at det kan blive svært at udbrede ambulancerne i regionerne.

Den københavnske ambulance koster nemlig 6,25 millioner kroner om året. Puljen på 20 millioner kroner svarer derfor kun til tre ambulancer.

Regionerne har fået 200 millioner kroner til psykiatrien

- 20 millioner kroner er ikke meget til akutberedskaber i hele landet. Særligt ikke hvis de skal være døgndækkende, siger Charlotte Josefsen.

Det er endnu ikke afgjort, om udrykningstjenesten skal være åben 24 timer i døgnet.

Ellen Trane Nørby siger dog, at regionerne skal se puljen i sammenhæng med de 200 millioner kroner, der er blevet afsat til psykiatriområdet i den seneste økonomiaftale med regionerne.

Nyhedsbrev Ligetil

Få DR Ligetils letlæste nyheder på mail alle hverdage.

Vis alle nyhedsbreve