Se, hvornår du kan gå på pension, som reglerne er nu

Politikerne diskuterer for tiden, om nogle personer skal have lov til at gå på pension før andre. Se, hvornår du kan gå på pension.

I Danmark kan man få folkepension, når man er mellem 65 år og 68 år. Tidspunktet afhænger af, hvornår man er født. (Foto: Emil Thorbjörnsson © DR Nyheder)

I Danmark kan ældre få udbetalt folkepension fra staten, når de har nået pensionsalderen.

Politikerne diskuterer for tiden, om nogle faggrupper fremover skal have lov til at få folkepension før andre, fordi de er mere nedslidte.

Men som reglerne er nu, er det kun fødselsdatoen, der afgør, hvornår man kan få folkepension.

Kvinder har flere år på pension end mænd

Politikernes mål er, at danskerne skal have 14,5 år på folkepension i gennemsnit.

Men da kvinder generelt lever længere end mænd, har kvinderne typisk flest år som pensionister.

Politikerne har tidligere besluttet, at pensionsalderen skal stige. Derfor har yngre personer et kortere otium end ældre personer.

Nedenfor kan du indtaste din fødselsdato og se, hvornår du kan gå på pension, som reglerne er nu. Du kan også se, hvor langt et otium du kan regne med at få.

.

Om pensionsberegneren

  • Pensionsberegneren er lavet ud fra prognosen for middellevetid ifølge DREAM og Danmarks Statistik.

  • Middellevetid er det antal år, en person fra en bestemt årgang har tilbage at leve i ifølge gennemsnittet. Middellevetiden kan være forskellig for hver årgang.

  • Middellevetiden er her beregnet ud fra en 60-årig mand og en 60-årig kvinde i hvert enkelt årstal.

Facebook
Twitter