Venstres historie

Partiet Venstre blev stiftet for 145 år siden for at lave om på samfundet og skabe lighed mellem de rige og den almindelige befolkning.

I 1901 fik Venstre overtalt kongen til at indføre parlamentarisme, som betyder, at en regering altid skal have et flertal i Folketinget. (© Venstre)

I 1870 stiftede en gruppe oprørere partiet Venstre. Partiet fik sit navn for at vise, at det var imod partiet Højres politik.

Højre var et konservativt parti, og det var især godsejere og rige mennesker, som stemte på Højre.

Venstre kritiserede Højre for at give alt for mange fordele til de rige folk. I stedet mente Venstre, at der skulle gøres mere for den almindelige befolkning.

Venstre ville have frihed til den enkelte

Venstre mente, at alle i samfundet skulle have lige muligheder, uanset om de var godsejere, rige eller fattige.

Venstre kæmpede blandt andet for landbruget og blev derfor især støttet af landmændene, som var vrede over at skulle betale skat, mens andre erhvervsgrupper ikke skulle.

Venstre var et liberalistisk parti, som ville give den enkelte størst mulig frihed til at gå efter sine egne drømme.

Venstre indførte parlamentarismen

I 1872 fik Venstre flertal i Folketinget. Men partiet fik ikke magten. Kongen var nemlig konservativ og udnævnte altid ministre fra partiet Højre.

Det fik Venstre til at kræve, at landets regering skulle vælges af flertallet i Folketinget.

I 1901 lod kongen sig overtale til, at flertallet skulle bestemme. Han udnævnte en regering med Venstre-mænd, og Johan Henrik Deuntzer blev Venstres første statsminister.

Siden da har en regering altid skullet have et flertal i Folketinget. Det kaldes parlamentarisme.

Facebook
Twitter