Kvinder fortæller om politisk arbejde

Tre kvinder i Folketinget fortæller, hvorfor de gik ind i politik.

Özlem Cekic (SF), Yildiz Akdogan (Socialdemokraterne) og Fatma Øktem (Venstre) kommer fra hver deres parti.

Fælles for dem er, at de vil gøre en forskel i det danske samfund.

Özlem Cekic vil gøre en forskel i psykiatrien

Özlem Cekic fra SF arbejdede tidligere som sygeplejerske i børne- og ungepsykiatrien og blev gennem sit arbejde motiveret til at søge ind i politik.

- Børn med en psykisk sygdom spildte en hel barndom på at stå på en venteliste, mens børn der havde brækket benet kunne få behandling med det samme på skadestuen. Derfor blev jeg tillidsmand i Dansk Sygeplejeråd for at ændre på tingene, siger hun.

Özlem Cekic meldte sig ind i SF i 2001 og kom i Folketinget i november 2007.

Yildiz Akdogan vil ændre syn på indvandrere

Da Socialdemokraten Yildiz Akdogan gik ind i politik, var det først og fremmest for at ændre det billede, der blev tegnet af indvandrere op til valget i 2001.

- Debatten omkring indvandrere eller nydanskere var for ensidig. Jeg kunne ikke genkende mig selv i det billede, der blev tegnet af, at indvandrere var nassere og en belastning for samfundet, siger hun.

Yildiz Akdogan valgte derfor at gå ind i politik for vise et andet billede af indvandrere.

Fatma Øktem vil kæmpe for retfærdighed

Venstre-politikeren Fatma Øktem havde i længere tid kritiseret ting i samfundet, hun synes var uretfærdige.

- For eksempel at mennesker ikke kan få lov til at bestemme over deres eget liv eller deres egen krop, siger hun.

Hun stillede op for Venstre ved valget i 2007, men blev ikke valgt ind i Folketinget. Det gjorde hun til gengæld i 2011.

Politikere vil helst tale om holdninger

Fatma Øktem siger, at nogle mennesker kritiserer hende for at være for kritisk over for muslimer. Andre mener, at hun ikke er rigtig dansker, fordi hun er muslim.

Yildiz Akdogan oplever, at især aviser, tv og radio fokuserer på hendes baggrund frem for hendes politik:

- Jeg blev af journalisterne hele tiden forholdt til min etnicitet og religion, frem for hvad jeg egentlig vidste om eksempelvis EU-politik, siger hun.

Politikere vil bygge bro

I dag prøver alle tre politikere at bruge deres baggrund til at bygge bro mellem forskellige grupper i samfundet.

Özlem Cekic prøver for eksempel at være med til at få mennesker med forskellig baggrunde og religioner til at tale sammen og forstå hinanden bedre:

- Jeg kan være den, der får folk til at mødes på kryds og tværs af holdninger, siger hun.

Facebook
Twitter