Kommuner laver mange fejl i sager med handicappede børn

Familier har ret til støtte til deres handicappede barn. Men på grund af fejl i kommunerne, får de ikke altid hjælpen.

Flere familier med handicappede børn får ikke den hjælp af kommunen, som de har ret til.

Sidste år var der nemlig fejl i 52 procent af de klager, som Ankestyrelsen behandlede om hjælp til handicappede børn.

Det er den højeste fejlrate, siden Ankestyrelsen begyndte at lave statistik over fejl i 2013.

Forældre kan miste indkomst på grund af fejl

Thorkild Olesen er formand for Danske Handicaporganisationer. Han siger, at kommunernes fejl kan betyde, at forældre mister deres indkomst.

Det sker, hvis forældre bliver hjemme og passer deres handicappede barn og derefter får afslag, når de søger om tabt arbejdsfortjeneste.

Thorkild Olesen siger, at der også sker fejl, når det handicappede barn ikke får bevilliget en ledsager. Det kan nemlig betyde, at barnet bliver isoleret.

Minister: Kommunerne skal stramme op

Mai Mercado (Det Konservative Folkeparti) er børne- og socialminister. Hun er bekymret over de mange fejl og siger, at kommunerne skal stramme op.

Birgitte Randrup Thomsen er chef for børneindsatsen i Holbæk Kommune, som er én af de kommuner, der har lavet mange fejl på børnehandicap-området.

Hun siger, at fejlene kan skyldes meget komplekse sager. Kommunen undersøger nu, om der er et mønster i fejlene og overvejer et undervisningsforløb for sagsbehandlerne.

Nedenfor kan du se, hvor ofte der er sket fejl på børnehandicap-området i hver kommune.

Fejl i sagsbehandling

  • Folketinget mener, at der sker for mange fejl og har sat penge af til bedre sagsbehandling.

  • Der er afsat 53 millioner kroner i alt fra 2018-2021.

  • Fra i år skal alle byråd gennemgå en oversigt fra Ankestyrelsen over fejlafgørelser en gang om året.

  • Socialstyrelsen har en særlig taskforce, der skal støtte kommunerne i at lave bedre sagsbehandling.