Mænd og kvinder har forskellige job

Mænd og kvinder arbejder næsten lige meget, men de har meget forskellige job.

De fleste sygeplejersker i Danmark er kvinder. (arkivfoto) (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen © Scanpix)

I Danmark arbejder mænd og kvinder næsten lige meget. Men mænd og kvinder har ofte meget forskellige job, og det har ikke ændret sig de sidste 20 år, viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.

Mange kvinder arbejder inden for omsorg og sundhed i det offentlige, for eksempel som pædagoger, sygeplejersker eller socialrådgivere.

Mange mænd arbejder inden for transport, byggeri og teknik i det private, for eksempel som håndværkere eller som chauffører.

Det er nemmest at gøre som de andre

Kenn Warming forsker i mænd og kvinder på arbejdsmarkedet på Institut for Menneskerettigheder. Han siger, der er flere grunde til, at mænd og kvinder vælger forskellige job.

- Mænd og kvinder vælger de job, de har lyst til. Men de vælger også efter, hvad andre gør, og hvad der er nemmest, siger han.

- For eksempel er det nemmere at blive sygeplejerske som kvinde end som mand, fordi det er mere normalt og accepteret, siger han.

Vi bliver opdraget til, at kvinder er bedst til omsorg

Vi forbinder ofte et fag eller job med bestemte kompetencer. For eksempel mener mange, at en sygeplejerske skal være god til omsorg.

Mange mener også, at kvinder er bedre til at give omsorg end mænd. Sygeplejerske er derfor blevet et fag, hvor der næsten kun arbejder kvinder.

- Men det passer ikke, at kvinder er bedre til at give omsorg end mænd. Det er noget, vi er opdraget til, siger Kenn Warming.

- Erfaringer viser, at antallet af mænd eller kvinder i bestemte fag kan ændre sig. Før i tiden var læger for eksempel altid mænd. Men i dag bliver lidt flere kvinder end mænd uddannet læger, siger Kenn Warming.

(Foto: Grafik: Birgitta Præstholm © DR Ligetil)
(Foto: Grafik: Birgitta Præstholm © DR Ligetil)

Graferne er lavet over personer mellem 25-64 år. Personerne har alle et arbejde og har taget enten en erhvervsfaglig uddannelse eller en mellemlang uddannelse.

Graferne viser hvor mange kvinder eller mænd, som er uddannet inden for forskellige fag. Graferne viser kun et udvalg af de uddannelser, som flest mænd eller kvinder i arbejde har.

Kilde: Det nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI: ”Et kønsopdelt arbejdsmarked”, 2016.

Facebook
Twitter