Minister vil have mindre fravær på gymnasierne

Undervisningsministeren mener, at fraværet på gymnasier og hf er for højt. Derfor kommer hun med fem initiativer, der skal nedbringe fraværet.

Undervisningsminister Merete Riisager mener, at fraværet er for højt i gymnasierne og på hf. Arkivfoto. (Foto: KELD NAVNTOFT © Scanpix)

Undervisningsministeriet har i efteråret 2017 undersøgt fraværet på de gymnasiale uddannelser.

Ministeriet har lavet stikprøver i det almene gymnasium og på hf, og prøverne viser, at fraværet ligger fra 9 til 22 procent.

Undervisningsminister Merete Riisager (Liberal Alliance) kommer nu med fem initiativer, der skal nedbringe fraværet. Hun mener nemlig, det er for højt.

Skolerne skal registrere fravær

Ifølge stikprøverne har eleverne på stx et fravær på ni procent i gennemsnit, hf-eleverne på gymnasierne har et fravær på 15 procent, mens hf-elever på VUC har 22 procents fravær.

- Fravær går ud over elevernes faglighed og den måde, som undervisningen fungerer på det enkelte sted, siger Merete Riisager til DR Nyheder.

Hun mener blandt andet, at det vil nedbringe fraværet, hvis alle skoler registrerer fravær på samme måde og offentliggør deres fraværstal på hjemmesiden.

Gymnasieelever: Man skal ikke kun se på statistik

Jens Philip Yazdani er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Han mener, det er en fejl, hvis man kun ser på statistik over fravær.

- Jeg mener, man i stedet bør se på, hvilke grunde der ligger bag. Har man været med i elevrådet, lavet politisk arbejde, spillet med i musical på skolen eller har man slet og ret været syg?, siger han.

De fleste af Undervisningsministerens fem initiativer mod fravær vil træde i kraft fra skoleåret 2018/2019.

Nedenfor kan du læse mere om undervisningsministerens initiativer, der skal nedbringe fraværet i de gymnasiale uddannelser.

Ministerens fem initiativer mod fravær

  • 1. Alle skoler skal have den samme definitionen*(ord.) af fravær og registrere fraværet på samme måde.

  • 2. Hver enkelt skole skal udarbejde et 'måltal' for fravær, så skoleledelsen får et øget fokus på fravær.

  • 3. Skolerne skal offentliggøre fraværstal på skolens hjemmeside.

  • 4. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal føre tilsyn med fravær på skolerne, så skoleledelsen aktivt arbejder med at nedbringe det.

  • 5. Undervisningsministeriet gør skolerne opmærksom på, at der er mulighed for at tage SU fra en elev, hvis eleven har mere end 15 procents fravær per kvartal.Kilde: Undervisningsministeriet.

Facebook
Twitter