Mors barsel gør mænd og kvinder ulige

Kvinder får sværere ved at få et godt job med en god løn, når de tager meget mere barsel end mænd.

Karina Dørr Pedersen er en af de mange kvinder, som har taget meget mere barsel end sin mand. (Foto: Line Kjærgaard Larsen © DR Ligetil)

I Danmark tager kvinder det meste af den barsel, forældre kan holde, når de får et barn.

Kenn Warming forsker i ligestilling af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.

Han siger, at barslen er det område, som gør mænd og kvinder mest ulige i Danmark.

Mange forventer, at kvinderne tager barslen

Kvinder tager mere barsel, fordi det ofte er nemmere for dem at få lov til at tage meget barsel, siger Kenn Warming.

- Mænd har ofte sværere ved at få lov til at tage barsel fra deres job end kvinder. Det vil også ofte koste familien mere, hvis manden tager barsel, da han ofte tjener mest, siger Kenn Warming.

- Mange forventer også, at kvinden tager mest barsel, fordi vi har tradition for det i Danmark, siger han.

Kvinder har sværere ved at få et godt job

Kvinder har sværere ved at få en god løn og et godt job, når de tager meget barsel, siger Kenn Warming.

- Nogle chefer vil hellere ansætte mænd end kvinder, fordi mange kvinder tager meget barsel og skal være længe væk fra deres job. Det er også ofte kvinden, der bliver hjemme, når barnet er sygt.

- Kvinder har også sværere ved at forhandle om en højere løn med chefen, når de har været væk på barsel i et år, siger han.

Mænd får mindre tid med deres børn

Kvindernes barsel går ikke kun ud over kvinderne, mener Kenn Warming.

- Mændene får mindre tid med deres børn, når kvinderne tager mest barsel.

- De små børn bliver derfor knyttet mere til deres mor end deres far, siger han.

Danske barselsregler

  • Forældre har samlet lov til at holde 52 ugers barsel med dagpenge. Mange har også ret til at få løn under noget af barslen.

  • Mor kan holde barsel mindst fire uger før, hun skal føde.

  • Mor skal holde to ugers barsel, når barnet er født.

  • Far har ret til to ugers barsel inden for de første 14 uger, efter barnet er født.

  • Mor kan holde 12 ugers barsel mere. De 12 uger kan kun holdes af mor.

  • Mor eller far kan herefter holde 32 ugers barsel. Forældrene bestemmer selv, hvem der tager barslen.

  • I Danmark tager mænd kun otte procent af den samlede barsel.

Kilde: Borger.dk, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Facebook
Twitter