Myndighederne har fundet et farligt kemikalie på Als

Myndighederne har fundet et kræftfremkaldende stof på Himmark Strand på Als, hvor Danfoss i 50'erne deponerede affald.

Sønderborg Kommune vil på baggrund af de nye oplysninger sætte nye skilte op med forbud mod badning. Arkivfoto. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Region Syddanmark har fundet det kræftfremkaldende stof vinylklorid i en vandprøve fra havbunden på Himmark Strand på Als.

Derfor bliver der nu indført et badeforbud på en 600 meter lang strækning.

Forureningen stammer fra en gammel losseplads, hvor Danfoss i perioden fra 1950 til 1967 deponerede affald fra virksomhedens produktion.

Det skal undersøges, om der skal indføres forbund mod at fiske

På grund af den gamle losseplads har badning hidtil været frarådet på strækningen, men nu er der altså et egentligt badeforbud.

Sønderborg Kommune vil sætte nye skilte op med forbud mod badning.

Kommunen har henvendt sig til Fødevarestyrelsen for at finde ud af, om der også bør indføres et forbud mod at fiske i området.

Giftigt affald blev læsset af med tilladelse fra myndighederne

Da virksomheden Danfoss i 1950'erne og 1960'erne læssede giftigt affald af, var det med tilladelse fra myndighederne.

Mikkel Thrane er kommunikationsansvarlig hos Danfoss. Han skriver i en mail, at virksomheden er ked af sagen og tager den meget alvorligt.

- Som det er tilfældet i en række andre sager i Danmark, har der år tilbage desværre været en helt anden viden om og tilgang til, hvordan potentielt farlige produkter og affaldsstoffer skulle behandles, skriver Mikkel Thrane i en mail.

Stoffet Vinylklorid

  • Vinylklorider er et farveløst, brændbart, giftigt og meget kræftfremkaldende stof.

  • Høje koncentrationer kan føre til en sjælden form for leverkræft ved navn angiosarkom.

  • Man kan støde på vinylklorid i både flydende og gasform. Derfor kan man blive udsat for det ved henholdsvis indtagelse og indånding, alt efter hvilken form det har.

  • Stoffet er især kendt i plastindustrien og anvendes til fremstilling af såkaldt PVC-plast, der kan bruges i alt fra tagrender til medicinsk udstyr.

  • PVC produceres dog ikke i Danmark.

  • Fordi stoffet er så giftigt, er den tilladte mængde sat til 0,05 mikrogram per liter.

  • Kilder: PVC-informationsrådet, Billund Kommune, Lægehåndbogen.