OVERBLIK Her er hovedpunkterne i den nye regerings plan

Danmark har fået ny regering, som består af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Her er regeringens planer.

Lars Løkke Rasmussen, Søren Pape og Anders Samuelsen præsenterer deres regeringsgrundlag. (Foto: Keld Navntoft/Scanpix 2016) (Foto: © KELD NAVNTOFT, Scanpix)

I weekenden oplyste statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre), at Venstre danner ny regering med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Søndag fremlagde den nye regering deres regeringsgrundlag på Marienborg.

Regeringen vil blandt andet sænke topskatten, ændre SU-reglerne og flytte flere statslige arbejdspladser ud af storbyerne.

Her er en del af hovedpunkterne i planen:

 • Færre danskere end i dag skal betale topskat. Regeringen vil ikke sætte konkrete tal på, hvor meget skatten skal ned, eller for hvor mange der skal betale mindre.

 • Regeringen vil sænke skatten for de laveste indkomster, så lavtlønnede kommer til at tjene flere penge.

 • Regeringen vil have flere ansatte og ny it i skattevæsnet.

 • Regeringen vil indføre en særlig jobpræmie til arbejdsløse folk, der kommer i arbejde.

 • I det nye år vil regeringen præsentere et nyt forslag til ny boligbeskatning. Indtil de nye regler træder i kraft, skal boligejere betale det samme beløb.

 • Regeringen vil flytte flere statslige arbejdspladser ud af storbyerne.

 • Regeringen vil sælge TV2, når medieforliget udløber i 2018.

 • Regeringen vil sænke licensen, og DR skal ”fokuseres”.

 • Det offentlige forbrug vil vokse med 0,3 procent årligt.

 • Regeringen vil i 2017 lempe offentlighedslovens ministerbetjeningsreglens beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces.

 • Regeringen vil have 55.000-60.000 flere personer i arbejde.

 • Regeringen vil ændre SU-reglerne, så den bliver tilpasset andre lande.

 • Regeringen vil undersøge reglerne for udbetaling af børne- og ungeydelse og sikre en højere grad af ligestilling mellem fædre og mødre.

 • Regeringen vil sætte en halv milliard til side over tre år. Folkeskoler med udfordringer skal kunne søge pengene som en ekstra hjælp.

 • Regeringen vil tilføre Forsvaret flere penge. Partierne vil dog ikke sætte et beløb på.

 • Et nyt råd skal hjælpe med at finde nye veje i den nye globaliserede virkelighed. Rådet skal være et partnerskab mellem arbejdsmarkedets parter, virksomheder, eksperter og relevante ministre.

 • Danmark skal i 2050 være uafhængig af fossile brændstoffer

 • Regeringen vil arbejde på, at Danmark i 2030 skal have mindst 50 procent af energibehovet dækket af vedvarende energi.

 • Omprioriteringsbidraget på 2 procent består. Det betyder, at kommunerne fortsat skal skære penge af budgetterne, så regeringen selv kan prioritere pengene.

 • Regeringen vil lave en reform af indsatsen mod ungdoms-kriminalitet.

 • Regeringen vil fremsætte forslag om at gøre OL- og PL-præmier skattefrie.

 • Udlændinge skal som forsøg have mulighed for at købe sommerhuse i Danmark i særligt udvalgte områder, hvilket ikke er tilladt i dag.

 • Som Dansk Folkeparti har ønsket, står der i det nye regeringsgrundlag, at Danmark er et kristent land.