Professor: Vi lærer mere sammen med andre

I Danmark arbejder elever og studerende ofte i grupper i undervisningen. Grunden er, at vi i mange situationer lærer mere, når vi er sammen med andre, mener professor.

Undersøgelser viser, at vi lærer mere, når vi selv er aktive, siger professor. (Foto: GettyImages)

I omkring 50 år har gruppearbejde været en stor del af det danske uddannelses-system.

Gruppearbejde tager ofte længere tid og kan være mere besværligt, end hvis man løser en opgave alene.

Alligevel er der flere gode grunde til, at man ofte arbejder i grupper i Danmark, mener Knud Illeris, som er professor i Livslang Læring.

I grupper får flere lov til at tale

Gruppearbejde er først og fremmest en rigtig god måde at lære på, fordi flere elever får mulighed for at tale og være aktive, end når underviseren står og taler ved tavlen.

Og vi ved fra undersøgelser, at vi lærer, når vi selv er aktive, siger Knud Illeris.

- For eksempel er gruppearbejde rigtig godt, når man skal lære et nyt sprog. Sproget læres nemlig ved, at man taler det, siger Knud Illeris.

Elever husker fagligt indhold bedre

Når elever arbejder i grupper, deler de også deres viden med hinanden.

Eleverne diskuterer det faglige indhold, de arbejder med, og de skal argumentere for egne holdninger og forholde sig til andres.

- Man ved fra forskning, at elever husker fagligt indhold bedre, hvis de har diskuteret det med andre, siger Knud Illeris.

Virksomheder vil have ansatte, der kan samarbejde

Mange skoler og uddannelse-steder arbejder også ofte i grupper, fordi de fleste arbejdspladser gerne vil have ansatte, som er gode til at samarbejde.

- Arbejdspladser i dag kræver, at vi kan samarbejde. Og det lærer vi blandt andet, når vi arbejder i grupper, siger Illeris.

- Arbejdspladserne ved, at vi ofte løser opgaver bedre sammen med andre end alene.

Eleverne skal have lyst til at arbejde i grupper

Gruppearbejde bliver dog kun en succes, hvis eleverne er motiverede for det, siger Knud Illeris.

Underviseren bør derfor fortælle eleverne, hvad målet med en gruppeopgave er, og hvorfor den skal laves i grupper. Nogle elever kan også have brug for hjælp til, hvordan de arbejder sammen.

Der er også situationer, hvor gruppearbejde ikke virker. For eksempel hvis man skal løse en opgave, hvor det er vigtigt, at man lærer at løse den alene. Det kan for eksempel være at køre bil eller at cykle.

VIDEO: Elever fortæller om gruppearbejde

Ord til videoen

  • At inddele (efter kompetencer)

  • At have overblik

  • At kalde ind til et møde/at indkalde

  • En leder

  • En ordensduks

  • En arbejdshest