Sager om seksuelt misbrug kan ikke længere forældes

Folketinget har torsdag bestemt at fjerne forældelsesfristen i sager om seksuelt misbrug.

Med den nye lov kan en sag om seksuelt misbrug af børn ikke længere blive forældet. Arkivfoto. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Torsdag har et flertal i Folketinget bestemt at fjerne forældelsesfristen i sager om seksuelt misbrug af børn.

En forældelsesfrist betyder, at en sag er for gammel til, at en gerningsmand kan retsforfølges.

Med den nye lov kan en sag om seksuelt misbrug af børn derfor ikke længere blive forældet.

Sager om seksuelt misbrug kan ikke blive forældet

Søren Pape Poulsen (Det Konservative Folkeparti) er justitsminister. Han siger, at forældelsesfristerne har været med til at forhindre ofrene i at opnå retfærdighed.

- Seksuelle overgreb og særligt overgreb mod børn er en utilgivelig forbrydelse, som kan efterlade ofret med evige ar på sjælen, siger han.

Forældelsesfristen bliver også ophævet i sager mod myndigheder, der har svigtet i sager, hvor et barn er blevet seksuelt misbrugt.

Erstatninger bliver større

Hvis en kvinde bliver voldtaget, kan hun få offererstatning fra staten. Det gælder også børn, der er blevet seksuelt misbrugt.

Tidligere har det været sådan, at voldtægten skulle anmeldes inden for 72 timer, hvis offeret skulle have erstatning.

Men den nye lov det muligt for offeret at få erstatning, selvom voldtægten ikke er anmeldt inden for 72 timer. Desuden bliver erstatningerne højere i alle sager om seksuelle overgreb.