Tema: Lov om ghettoer

I november 2018 vedtog et flertal i Folketinget en lov om ghettoer. I dette tema kan du læse om baggrunden for loven og om konsekvenser af loven.

Seneste artikler i temaet