Singapore får ordblinde børn til at læse meget bedre

Alle skoler i Singapore får fra næste år et tilbud til ordblinde børn, der kan få dem til at læse lige så godt som deres klassekammerater.

Skoleelever i Singapore er blandt de dygtigste i verden. Singapore gør også en stor indsats for at hjælpe ordblinde børn. (arkivfoto) (© Henrik Kellberg)

 

Alle skoler i Singapore får fra næste år et tilbud til ordblinde børn, der kan få dem til at læse lige så godt som deres klassekammerater.

Singapore er et af verdens rigeste lande, selv om landet kun er på størrelse med Bornholm og ikke har nogen naturressourcer som olie eller kul.

Singapore har til gengæld satset på uddannelse af sine 5.5 millioner indbyggere, og børn fra Singapore er ofte blandt de bedste i verden, når organisationer som OECD tester elevers evner.

Der er ti procent ordblinde

Singapore har cirka ti procent ordblinde indbyggere, og de senere år har Singapore brugt internationale undersøgelser af ordblindhed til at udvikle en særlig form for undervisning af ordblinde børn.

Målet er at gøre børnene bedre til at læse og stave og give dem glæden ved at gå i skole tilbage.

Projektet har vist, at børn i 3.-4. klasse, der er på niveau med et barn i 1. klasse, kan komme til at læse og stave lige så godt som deres jævnaldrende kammerater.

Lærere er uddannet i ordblindhed

De gode resultater betyder, at Singapore har besluttet, at alle skoler fra næste år får mulighed for at tilbyde ordblinde børn den særlige undervisning.

Timerne bliver ledet af lærere med særlig viden om ordblindhed, de lærer børnene at bruge både deres syn, hørelse, følelsessans og kropsbevægelser til at huske bogstaverne og deres lyde.

Singapores forening af ordblinde samarbejder med regeringen om at tilbyde særlige kurser til ordblinde i for eksempel matematik, kinesisk og drama.