Kommunen tog fejl: Kevin og Catrines datter blev tvangsfjernet på neonatalafdelingen

Et halvt år senere fik forældreparret deres datter igen og har anlagt sag om erstatning.

Et halvt år efter, at nyfødte Selina blev tvangsfjernet, modtog forældrene Kevin og Catrine nyheden om, at Roskilde Kommune havde taget fejl, og at datteren ville komme hjem igen.

I Roskilde bor en familie, der er blevet revet itu og samlet igen.

Kevin Christensen og Catrine Jacobsen nåede ikke engang at være forældre til deres datter Selina i en måned, før hun blev taget fra dem. I løbet af de godt tre uger, hvor den lille familie var indlagt på neonatal-afdelingen på Roskilde Sygehus, afgjorde Roskilde Kommune nemlig, at hverken Kevin eller Catrine var egnet som forældre.

- Jeg blev mega ulykkelig. Jeg kunne slet ikke være i min egen krop, siger Catrine Jacobsen og fortsætter:

- Vi havde tænkt, at vi skulle hjem og være en familie ligesom alle andre, når de får en baby. Det skete bare ikke.

Under graviditeten foretog kommunen psykologiske undersøgelser af både Catrine Jacobsen og Kevin Christensen. Undersøgelserne viste, at "begge forældre har store vanskeligheder" og "aktuelt eller på sigt ikke kan varetage den primære omsorg for et barn".

Catrine blev beskrevet med store indlæringsvanskeligheder og tegn på personlighedsforstyrrelse, mens Kevin blev beskrevet med tegn på skizofreni, depression, paranoia og angst.

Selina blev født den 22. november 2016, fem uger før terminen. I de tre uger, hvor Catrine og Kevin var indlagt med Selina efter hendes fødsel, bad Roskilde Kommune hospitalspersonalet om at observere og notere parrets evner som forældre.

Sundhedspersonalets opfattelse af Kevin og Catrine var imidlertid en helt andet end kommunens. Fire dage efter fødslen, lød vurdering:

"Velorganiseret med hensyn til at passe barnet, for eksempel er måltider og bleer i almindelighed forberedt i god tid. Begge forældre søger øjenkontakt med Selina. Forældrene er opmærksomme og omsorgsfulde over for deres datter. Ingen oplevet risiko for barnet.”

Men efter de tre uger på hospitalet blev Selina alligevel anbragt hos en plejefamilie.

- Det gør rigtig ondt ikke at få en chance. Du føler dig magtesløs. Og allermest føler du jo, at du svigter dit eget barn, siger Catrine.

Skæbne afgjort på baggrund af gamle oplysninger

Familiens skæbne blev afgjort på et uoplyst grundlag, som ikke levede op til lovgivningen. Det mener både advokat med speciale i tvangsfjernelsessager Anders Brøndtved og psykolog med speciale i forældrekompetencer Henry Drøscher.

Psykolog Henry Drøscher kritiserer de test, som Roskilde kommune udførte på Kevin og Catrine. Den test, der viser, at Catrine har tegn på personlighedsforstyrrelse, blev lavet, mens hun var gravid, og det er ifølge psykologen problematisk.

- Under graviditet vil de fleste kvinder vise tegn på personlighedsforstyrrelse. Det burde den psykolog, der har udført testen, have taget højde for, siger Henry Drøscher og tilføjer:

- Og pointen om Catrines indlæringsvanskeligheder har jeg svært ved at se relevansen i. Hun er ikke mentalt retarderet, og det er altså ikke et krav, at man skal have en vis IQ for at være en god forælder.

Kevin har i ti år været i et hashmisbrug. I den periode fik han et barn, som blev tvangsfjernet som ganske lille, da kommunen var bekymret for Kevins adfærd.

Ifølge Henry Drøscher fyldte Kevins tidligere historie dog uforholdsvis meget i kommunens vurdering af hans evner som forældre i dag.

Uafhængigt af kommunens undersøgelser har Henry Drøscher selv gennemført en intelligenstest af Catrine og en personlighedstest af Kevin.

- Den test, jeg har foretaget af Kevin, viser ingen tegn overhovedet på skizoide tendenser. Han er i øvrigt kommet i uddannelse som murer, har fået fast bolig og en tilværelse sammen med Catrine. I det hele taget har han gennemført en meget positiv udvikling i forhold til at få styr på sit liv, siger Henry Drøscher og tilføjer:

- Som jeg ser det, er Kevins positive udvikling bare ikke regnet med i den aktuelle vurdering. Jeg vurderer, at kommunen har foretaget en forhastet beslutning. Den er truffet på gamle oplysninger og et ufuldstændigt grundlag, siger han.

Genforenet efter fem måneder

Med Henry Drøschers vurdering og hospitalpersonalets notater besluttede Kevin og Catrine sammen med advokat Anders Brøntved at forsøge at få kommunens afgørelse omstødt i byretten.

Det lykkedes.

Fem måneder efter Selina blev født og kort efter tvangsanbragt hos en plejefamilie, fastslog retten, at Roskilde Kommune tog fejl i at tvangsfjerne hende.

Det er enormt sjældent, at sager om tvangsanbringelse bliver vundet af forældrene, når først barnet er blevet anbragt uden for hjemmet, forklarer Anders Brøntved. Han vurderer, at det var hospitalspersonalets positive udtalelser, der gjorde udslaget i Kevin og Catrines sag.

I dommen lagde byretten vægt på, at Roskilde Kommune ikke fulgte loven ved ikke at forsøge at hjælpe Kevin og Catrine som forældre, før de skred til tvangsfjernelse af Selina.

Det var for hårdt for plejefamilien at samarbejde om at gennemføre en gradvis overdragelse af Selina. Fra den ene dag blev taget ud af den ene families favn og placeret tilbage i armene på sine biologiske forældre.

Den første måned blev den genforenede familie overvåget og støttet på en familieinstitution. Som forberedelse sørgede Catrine for at pakke alt fra toiletruller til ekstra sutter. Der skulle ikke kunne sættes en finger på hendes evner som mor.

- De (medarbejdere i Roskilde Kommune, red.) mener jo, at Kevin og jeg næsten er håbløse som forældre. Jeg føler mig bestemt stemplet som en dårlig mor, siger hun.

Ikke desto mindre var forløsningen stor, da Catrine igen fik lov at holde sin fem måneder gamle datter.

- Det var den bedste følelse bortset fra, da hun blev født, siger Catrine og bakkes op af Kevin:

- Man føler sig bare så stolt. Uanset om barnet er vågent eller sover, så føler man sig bare så stolt over det, man har produceret.

En måned senere fik den lille familie lov at flytte hjem. I begyndelsen var det hårdt, fortæller Catrine.

- For alle nybagte forældre er det hårdt at skulle tage vare på en spæd. Men det er særligt hårdt pludselig at få et halvt år gammelt barn i hænderne, siger hun og fortsætter:

- Ud over at vi skulle skabe tilknytning til hinanden igen, var der også en masse praktiske ting – vi vidste ikke, hvad hendes søvnmønster var, hvordan hun plejede at blive skiftet, og at hun lige var begyndt at spise grød.

Den første måned fik Kevin og Catrine daglige besøg af Roskilde Kommunes sundhedsplejerske og familiekonsulent, der så til, at de kunne varetage forældrerollen, og at Selina udviklede sig som hun skulle.

I dag er Selina godt halvandet år. Hun går i vuggestue og lider ingen umiddelbare men af at have været tvangsfjernet det første halve år af sit liv.

Det seneste halve år, har familien ikke været under observation, og i april afsluttede Roskilde Kommune officielt Selinas sag. Kevin, Catrine og Selina er igen en helt almindelig familie.

- Det er som et mareridt der er overstået. Nu begynder det at være den drøm, vi drømte om. Nu kan vi begynde at være en familie, siger Kevin.

Catrine og Kevin har anlagt sag mod Roskilde Kommune om at få udbetalt erstatning for det halve år, hvor Selina var tvangsanbragt.

Roskilde Kommune har ikke ønsket at udtale sig i sagen.

Facebook
Twitter