Jobkonsulent efter nyt tv-eksperiment: Jeg kan godt forstå, at de ledige føler sig som jaget vildt

I et år har Anne-Mette Hjortshøj fået lov til at dedikere al sin arbejdstid til at få fire kontanthjælpsmodtagere i job.

Hun har selv stået der. Udenfor arbejdsmarkedet.

Gennem hele sit arbejdsliv havde Anne-Mette Hjortshøj arbejdet med mennesker og blandt andet hjulpet dem med at komme i job. Men da hun var 50 år, havde hun lyst til at prøve kræfter med et andet arbejde, så hun sagde op, og jagten gik i gang.

Men ansøgningerne bed sig ikke fast hos arbejdsgiverne. På tre måneder skrev hun 80 ansøgninger, men der skete ikke noget. Ingen samtaler. Intet job.

Selv for en erfaren jobkonsulent var det altså ikke bare sådan at få et arbejde. Derfor meldte hun sig til et vikarbureau, og det lykkedes hende endelig at få hul igennem til arbejdsmarkedet, og siden blev vikariatet omsat til et fast arbejde.

Det blev til et par år i det nye arbejde, og så søgte hun tilbage. Til menneskerne. Til jobbet som konsulent, som hun savnede.

I dag er Anne-Mette Hjortshøj 62 år, og det er efterhånden ved at være noget tid siden, at hun stod udenfor arbejdsmarkedet. Hun arbejder nu som virksomhedskonsulent i Jobcenter Aarhus, hvor hun samarbejder med virksomheder og rekrutterer og hjælper ledige med at få et job.

Men eksemplet viser, hvor svært det kan være at komme ind på arbejdsmarkedet, hvis man først står udenfor. Også selvom man kender til alle de gode tricks.

- Når vi taler om arbejdsmarkedet, så synes det som hegnet ind i pigtråd for de mennesker, der står udenfor. Næsten umuligt at forcere, siger Anne-Mette Hjortshøj.

Mange skiftende jobkonsulenter

I tv-eksperimentet 'Fri os fra kontanthjælp' får Anne-Mette Hjortshøj lov til at bruge al sin arbejdstid på at få fire kontanthjælpsmodtagere ud af systemet og ind i et job. Spørgsmålet er, om det kan betale sig på den lange bane.

Jesper, Hanan, Trine og Diana.

Fire mennesker i forskellige aldre og med forskellige baggrunde, men med det tilfælles, at de alle er fanget i systemet. Samlet har de været på kontanthjælp i 19 år.

Se når Anne-Mette Hjortshøj fortæller de fire ledige, at hun vil følge dem mere intensivt end normalt.

Som langtidsledige er de stødt på mange forskellige jobkonsulenter, når de hver tredje måned har skulle møde personligt op på jobcenteret. For skiftende jobkonsulenter er næsten mere reglen end undtagelsen for de langtidsledige.

Men ved at deltage i tv-eksperimentet, ser det pludselig helt anderledes ud. Her vil Anne-Mette Hjortshøj mødes med dem hver uge og hjælpe dem med jobsøgningen. Spørgsmålet er, om det er spild af penge, eller om investeringen kan betale sig økonomisk på den lange bane?

Det er dog ikke kun for de ledige, at hverdagen pludselig ser anderledes ud. For en jobkonsulent er det typisk at have mellem 60 og 100 borgere, man tager sig af, og derfor er det noget helt andet, når det pludselig kun drejer sig om fire borgere.

- Det har været utroligt meningsfuldt for mig. Jeg har fået lov til at følge mine egne værdier og fået mulighed for at sætte mennesket i centrum. Jeg har haft mere tid, og det har været værdifuldt, siger Anne-Mette Hjortshøj her nogle måneder efter, projektet er sluttet.

For ting tager tid, som Anne-Mette Hjortshøj udtrykker det. Relationen mellem mennesker tager tid.

- Jeg har været sammen med borgerne i rigtig mange timer, og de er på en måde kommet til at bo inde i mig.

Det betyder dog ikke, understreger Anne-Mette Hjortshøj, at jobcentrene ikke laver et godt stykke arbejde og hjælper mange i arbejde.

- Og så er der nogen, vi ikke lykkedes med. Af den ene eller anden grund.

- Alle vil være en del af fællesskabet

En af de ting, der kan spænde ben, er, at man ikke søger bredt nok. For det kan være utroligt svært at bevæge sig væk fra det felt, man uddannet inden for. Men det kan blive nødvendigt, hvis man bliver ved med at løbe panden mod muren.

Og derudover hjælper det heller ikke de langtidsledige, at de hele tiden møder nye mennesker i systemet, siger Anne-Mette Hjortshøj.

- Jo flere gange borgere skifter jobkonsulenter, desto sværere er det at komme ind på arbejdsmarkedet. Borgerne vil gerne have den samme jobkonsulent.

En god jobkonsulent tror på og støtter den ledige i, at det nok skal lykkes at få et arbejde, siger Anne-Mette Hjortshøj. De skal lytte til borgerne, men også udfordre dem - uden at fratage dem deres integritet.

For hende er der ingen tvivl om, at langt de fleste mennesker ønsker at komme i job.

- Jeg har en tro på, at alle mennesker gerne vil være en del af et fællesskab og bidrage med det, de kan. Men det kan være utroligt svært at få hul igennem.

Ikke mindst fordi lovgivningen på området er blevet strammet og strammet igennem årene.

Anne-Mette Hjortsø har arbejdet inden for området siden 1993, og dengang kunne man eksempelvis få dagpenge i syv år, og hvis man var 50 år kunne man ikke længere falde ud af dagpengesystemet. Sådan er det ikke længere. I dag stilles der langt flere krav.

- Jeg kan godt forstå, at de ledige føler sig jaget vildt.

Fire vigtige faktorer for at få et job ifølge Anne-Mette Hjortshøj:

  • Motivation: Det er vigtigt at være motiveret, når man skal søge job. Selvfølgelig er det svært at være topmotiveret hele tiden, og det er helt forståeligt. Men motivationen skal være der.

  • Tro: Man skal tro på sig selv og tro på, at man har noget at byde ind med til arbejdsgiverne. Og at det nok skal lykkes. Men ligesom med motivationen, så kan det være svært at holde fast i troen på sig selv, hvis man hele tiden bliver afvist. Men tro på dig selv.

  • Aktivitet: Man skal være aktiv, hvis man gerne vil have et job. Man skal søge de stillinger, der er og som passer til en. Men man skal selvfølgelig have de kompetencer, der skal til. Både fagligt og personligt. Derudover kan det være en god idé at starte i et vikariat for at få foden indenfor.

  • Held: Og så skal man være heldig. Men heldet opstår ikke bare af sig selv. Heldet opstår i dynamikken, når man gør noget, eksempelvis når man opsøger en virksomhed. Heldet banker ikke på døren, men det banker på, når vi agerer.

Facebook
Twitter