TEST DIG SELV Festabe, nej-hat eller lederen – hvem er du i din gruppe?

Vores roller hjælper os med at finde vej i hverdagen, men de kan også blive et fængsel.

Den ambitiøse, lederen, skeptikeren, teamplayeren, underdog'en, festaben eller den indesluttede 'loner'? Vi spiller alle sammen en rolle i de fællesskaber, vi indgår i. (Foto: Oliver Seppo © dr)

Igennem hele livet skifter vi ind og ud af roller alt efter situationen, og hvor vi er i vores liv.

For selv om vi mennesker har mange forskellige nuancer, der ikke helt så nemt lader sig putte i kasser, er der tit gennemgående træk, der kendetegner de forskellige typer, du støder på i skolen, familien eller på arbejdspladsen.

Når du har fået din rolle, og du kender de andres roller i gruppen, ved du, hvad de står for. På en måde kan du undgå konflikter og slappe mere af, forklarer sociolog Bettina Bertelsen.

- Vi kender det, når vi møder helt nye mennesker, starter i nyt job eller ny uddannelse. Det kan være svært og socialt anstrengende at forsøge at navigere rundt i gruppen, fordi du ikke kender de andre. Når vi har bestemte roller, skal vi ikke ind i en social forhandling, hver gang vi er sammen.

Herunder kan du tage en lille test og læse en guide, der er udarbejdet i samarbejde med sociolog Bettina Bertelsen. Testen kan måske sætte tanker i gang og spore dig ind på, hvilken type du minder mest om. Testen og guiden giver ikke endegyldige svar, men kan måske gøre dig lidt klogere på dig selv, og hvordan du interagerer med andre mennesker.

1

Lederen

(Foto: Oliver Seppo © dr)

Du kan godt lide at være den, der træffer beslutninger på vegne af gruppen. Du udstråler selvtillid, hvilket ofte betyder, at folk føler sig trygge ved at sætte dig i lederrollen. Man skal dog ikke nødvendigvis forveksle din selvtillid med selvværd. Det afhænger af, hvorfor du føler trang til at tage styringen.

Faren er, at du kan have svært ved at skelne imellem, om du tager kontrollen for dit eget bedste eller for det fælles bedste.

2

Festaben

(Foto: Oliver Seppo © dr)

Du elsker fest og farver og kan gøre selv en trist mandag til en sjov dag for folk omkring dig. De andre ringer til dig som den første, hvis der skal sparkes liv i fredagen. Til gengæld er det lidt sværere for dig at involvere dig i de mere komplicerede følelser og udfordringer i livet. I dit professionelle liv i, enten skolen eller på arbejdet, er det derfor også i højere grad fredagsbaren end det faglige, der rocker din båd.

Faren er, at du ikke bliver taget seriøst. Hverken af dig selv eller af andre.

3

Skeptikeren

(Foto: Oliver Seppo © dr)

Du har en sund skepsis over for de trends, som andre måske blindt følger. Og du er sådan set heller ikke bange for at dele denne skepsis med folk omkring dig. Du ser det faktisk som din opgave at oplyse folk.

Det kan være en styrke, men faren er, at folk på sigt kan opfatte dig som en type, der altid har en nej-hat på, og som de derfor forsøger at undgå. Hvis din skepsis kombineres med arrogance, er der konfliktpotentiale med alle omkring dig.

4

Underdog'en

(Foto: Oliver Seppo © dr)

Du indtager ikke en central plads i gruppen, men du forsøger i stedet at følge med strømmen og hjælpe til, hvor der er brug for dig. Du er god til at observere, hvordan andre opfører sig i en gruppe, hvilket gør det lettere for dig tilpasse dig, alt efter hvilken stemning, der er i dit fællesskab.

Faren er, at du kommer til at give afkald på dine egne behov og idéer for at please gruppen.

5

Teamplayeren

(Foto: Oliver Seppo © dr)

Det er ofte dig, der sørger for, at vennerne, familien eller kollegerne mødes socialt, og du er en meget vigtig brik i gruppens dynamik. Du ser det som din mission, at alle har det sjovt med hinanden, og du bruger derfor meget energi på at sørge for, at alle har det godt og rart. Faren er, at du mister føling med, hvad du selv har lyst til, da du kan have en tendens til at nedprioritere dig selv til fordel for gruppens bedste.

6

Den ambitiøse

(Foto: Oliver Seppo © dr)

Resultater, resultater, resultater! Du vil gerne frem i verden og venter ikke på, at nogen skal forære dig alle muligheder på et sølvfad. Så du er dedikeret i stort set alt, hvad du foretager dig. Det kan være en kæmpe styrke at have så meget drive og klare visioner for livet, som du har.

Faren er, at du simpelthen tager munden alt for fuld, og folk kan synes, du er irriterende, en stræber eller kedelig. Husk nu, at det er helt okay at slappe lidt af. Du kan ikke være perfekt i alt, hvad du laver.

7

Den indesluttede 'loner'

(Foto: Oliver Seppo © dr)

Du har ikke behov for at indgå i en større gruppe, for du har det faktisk helt fint i dit eget selskab. Hvor andre måske ser frem til festen på fredag, så ser du i stedet frem til at hygge dig alene med én af dine hobbyer. Du er god til at fordybe dig i det, der fanger din interesse - men det er sjældent interesser, du involverer andre folk i.

Faren er, at du afskærer dig selv fra fællesskabet og dermed får endnu sværere ved at bede om hjælp, hvis lokummet en dag virkeligt brænder på.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter