'Det er voldsomme tal': Kvinder og minoriteter oplever markant mere diskrimination i musikbranchen end hvide mænd

Ny undersøgelse viser blandt andet, at det især er kvinder og seksuelle og etniske minoriteter, der oplever diskrimination i den danske musikbranche.

Næsten halvdelen af de adspurgte kvinder og af de ikke-ciskønnede har oplevet diskrimination i musikbranchen. (Foto: Frederik Højfeldt Nielsen © DR)

Hvis du vil undgå at opleve negativ forskelsbehandling i den danske musikbranche, skal du være en hvid, ciskønnet mand.

Det er groft sagt konklusionen på en ny, stor undersøgelse, der fokuserer på repræsentation, psykisk velbefindende og oplevelsen af diskrimination i den danske musikbranche.

Spørgeskemaundersøgelsen bærer titlen 'Repræsentation i den danske musikbranche – på og bag scenen 2021' og er blevet besvaret af 1.115 respondenter.

Her har de adspurgte blandt andet angivet kønsidentitet, alder, virke i musikbranchen, eventuel funktionsnedsættelse og etnicitet og svaret på spørgsmål som "Har du oplevet diskrimination i forbindelse med dit arbejde i musikbranchen inden for de sidste 12 måneder?". De har også angivet, om de har oplevet angst, stress og depression i musikbranchen.

Undersøgelsen viser blandt andet, at det især er kvinder og seksuelle, etniske og køns-minoriteter, der oplever diskrimination i den danske musikbranche.

Det fortæller Rosa Lois Balle Yahiya og Sofie Westh, der er projektledere og stiftere af foreningen Another Life, der står bag undersøgelsen, til 'Kulturen på P1'.

- De tidligere undersøgelser, der er lavet i musikbranchen, har primært haft et binært mand-kvinde-fokus. Vi har gerne villet have fat i flere kønsmarkører og både se på forskellige kønsidentiteter, etnicitet, seksualitet og funktionsnedsættelser, forklarer Rosa Lois Balle Yahiya og uddyber:

- Når man kun kigger på mand-kvinde-problematikker, så risikerer man kun at få fat på dem, som er mest privilegerede. Det er vigtigt, at vi får alle med.

Kvinder og minoriteter oplever diskrimination

Det har Rosa Lois Balle Yahiya og Sofie Westh forsøgt at gøre ved at brede undersøgelsen ud - blandt andet for at understøtte foreningens mål om "at skabe en platform, der fremmer og understøtter repræsentation af minoriserede personer i den danske musikbranche".

- Der sidder nogen i den etablerede branche, der har magten. Vi ville gerne ud til dem alle sammen for ligesom at finde ud af, hvordan det står til, lyder det fra Sofie Westh.

Men hvordan står det så egentlig til?

Jo, ifølge undersøgelsen oplever hele 43 procent af de adspurgte kvinder og 47 procent af de ikke-ciskønnede, at de har oplevet diskrimination i branchen. For de adspurgte mænd er tallet blot ni procent.

Kaster man et blik på den oplevede diskrimination blandt de etnisk majoriserede og etnisk minoriserede, taler tallene også deres tydelige sprog.

Næsten hver anden af de etnisk minoriserede har oplevet diskrimination i løbet af det seneste år. Det samme gør sig kun gældende for 19 procent af de etnisk majoriserede.

Herudover viser undersøgelsen også, at angst, stress og depression er mere hyppigt forekommende blandt kvinder og ikke-ciskønnede samt blandt seksuelt minoriserede personer.

Faktisk er der stort set kun én gruppe, der ikke i særligt stor udstrækning oplever diskrimination eller negativ forskelsbehandling.

'Meget voldsomme tal'

Det mener i hvert fald Aydin Soei. Han er journalist, sociolog og forfatter – og er også blevet interviewet i forbindelse med undersøgelsen.

Til 'Kulturen på P1' uddyber han sine synspunkter:

- Det er ikke overraskende, at kvinder og etniske og seksuelle minoriteter oplever forskelsbehandling. Det er noget, vi ser generelt i samfundet, men det er meget markante tal her.

Han finder det interessant, at der i undersøgelsen også er spurgt ind til psykisk velbefindende samt oplevelsen af stress, angst og depression, som også viser en markant overrepræsentation blandt minoriteterne.

- Det er nogle meget voldsomme tal, som bør føre til en diskussion internt i den danske musikbranche, mener Aydin Soei.

Når tallene alligevel ikke overrasker ham, skyldes det, at de bekræfter de mønstre, han allerede ser generelt i samfundet.

- Det overordnede mønster (i samfundet) er, at etniske minoriteter i større grad end majoritetsdanskere oplever negativ forskelsbehandling. Når de skal svare på, hvad årsagerne er, så handler det typisk om hudfarve og religion, siger Aydin Soei og uddyber:

- Når vi snakker om majoriteten, så er det typisk ens køn eller alder, der giver anledning til forskelsbehandling: at man er meget ung eller har nået en vis alder.

I den danske musikbranche - både på og bag om scenen - oplever især kvinder og minoriteter diskrimination, angst og stress, hævder foreningen Another Life, som står bag den nye undersøgelse. Her ses glade koncertgængere til weekendens The Minds of 99-koncert. (Foto: Frederik Højfeldt Nielsen © DR)

Så er vi tilbage til det med de hvide, ciskønnede mænd:

- Groft sagt kan man sige, at den eneste gruppe, som ikke relativt ofte kan opleve forskelsbehandling, er hvide mænd i aldersgruppen 35 til 60 år. De bliver ikke udsat for aldersdiskrimination, kønsdiskrimination, og hudfarve og religion giver heller ikke anledning til, at de føler sig ekskluderet.

- Det er det samme mønster, vi ser i den her rapport, hvor tallene bare er meget markante.

I undersøgelsens forord har foreningen dog bemærket, at datasættets repræsentativitet i forhold til musikbranchen som helhed ikke kan vurderes, da der ikke foreligger andet data, som behandler musikbranchen af samme omfang.

Forandringerne skal komme fra toppen

Ifølge Rosa Lois Balle Yahiya er der ikke noget entydigt svar på, hvad man kan gøre for skabe de forandringer, der skal til, for at ændre på det billede, undersøgelsen giver.

Og dog:

- Når det handler om de her strukturelle forandringer, som vi skal have, så er det fra toppen og ned, de skal ske, siger hun og slutter:

- Det er folk, der sidder på ledelsesposterne, der skal tage de her beslutninger om at ændre på strukturerne.

Foreningen Another Life deltager blandt andet i en diskussion om, hvordan den danske musikbranche kan forbedre repræsentationen, sammen med andre repræsentanter fra branchen på denne uges Spot Festival i Aarhus.

Hele undersøgelsen offentliggøres onsdag.