Det stod ik skrevet i stjernerne

Flere numre fra Lars Jelsbak