Musik

Karen Lykkehus

Karen Lykkehus blev født i Danmark i 1904.