Du er her: dr.dk > Netbutikekstra > Humanistisk videnskabsteori

HUMANISTISK VIDENSKABSTEORI

Humanistisk Videnskabsteori er en undervisnings- og oplysningsbog. Den henvender sig primært til dem, der skal påbegynde eller er i gang med et humanistisk studium, herunder ikke mindst studerende på fagelementet ”Fagets Videnskabsteori”. Men den vil også være nyttig for dem, der gerne vil have et ajourført overblik over de humanistiske videnskabsgrene.

Elleve forskere skriver i tretten kapitler om humanioras historie og tendenser i nyere tid, om relationen mellem naturvidenskaberne og de humane videnskaber og om de enkelte videnskabsteoretiske grene: positivisme, kritisk rationalisme/paradigmer, fænomenologi, hermeneutik, historisme, strukturalisme, psykoanalyse, socialkonstruktivisme og kvalitativ metode.

Bogen indeholder et navneregister, en kommenteret litteraturliste og en udførlig ordliste med begrebsforklaringer.

Denne bog er revideret og udvidet i forhold til førsteudgaven fra 1995.

Humanistisk Videnskabsteori er udgivet af DR Multimedie i samarbejde med førende forskere fra en række højere læreanstalter i Danmark.


Bogen kan købes i DR Netbutik

Pris: 329 kr

DR Multimedie - kontakt os