90.000 menneskeliv til forskel

Der er 90.000 menneskeliv til forskel i den verserende konflikt om, hvor mange ofre eksplosionen i reaktor fire på Tjernobyl-værket efterlod sig for tyve år siden.

Tjernobyl-værket, som det ser ud i dag, 20 år efter. Eftervirkningerne fra ulykken er stadig ukendte, og antallet af ofre diskuteres heftigt. (Foto: Sergey Dolzhenko © Scanpix)

Da Tjernobyl-værket i Ukraine eksploderede den 26. april 1986, var ingen klar over, hvad det ville få af betydning.I tiden efter var der frygtede forventninger om, at mange tusinde mennesker ville dø af følgesygdomme på grund af den høje radioaktivitet i natur, bygninger og mennesker.I dag, 20 år senere, er man stadig ikke nær en opklaring af omfanget af konsekvenserne. Det totale dødstal svinger fra 4.000 til 93.000.Indtil nu er omkring 60 personer med sikkerhed døde som følge af ulykken, heriblandt omkring 50 ansatte på værket, der blev akut syge og døde senere af den voldsomme radioaktive stråling.Forudanelser holdt ikke stikEn FN-rapport, udarbejdet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og det internationale atomenergiagentur (IAEA), udkom i efteråret 2005 med det formål at belyse omfanget af katastrofen i Tjernobyl.Rapporten anslår, at omkring 4.000 mennesker totalt er døde eller vil dø som følge af ulykken. Den konkluderer, at de frygtede forudanelser ikke svarer til de reelle konsekvenser af katastrofen.Over 93.000 ofreMen 4.000 er alt for lavt et tal, mener blandt andet Greenpeace. De mener i stedet, at mere end 90.000 mennesker vil være det totale antal ofre for Tjernobyl-ulykken.Tallet er baseret på Hvideruslands nationale cancerstatistik, der viser, at 270.000 af de i alt to milliarder mennesker, der direkte eller indirekte blev berørt af katastrofen, allerede har eller vil få en kræftsygdom, som vil koste over 93.000 mennesker livet.- Ingen kan med sikkerhed sige, hvor mange mennesker, der vil dø på grund af TjernobylGreenpeace - Ingen kan med sikkerhed sige, hvor mange mennesker, der vil dø på grund af Tjernobyl. De radioaktive følger er alt for mangfoldige - og de opgjorte data for unøjagtige. Men dem, der fortsat taler om 4.000 ofre, benægter, hvor alvorlig ulykken var og ignorerer utallige menneskers lidelser, hedder det i rapporten fra Greenpeace, der gerne så bedre og mere forskning i følgevirkninger af atomulykken.Stigende antal kræfttilfældeOgså russiske eksperter afviser FN-rapportens konklusion. Eksperterne, der blandt andet kommer fra Det Russiske Videnskabsakademi, meldte i begyndelsen af april ud, at alene i Rusland er 67.000 mennesker allerede nu døde som følge af ulykken.De beskylder IAEA for at sætte tallene for lave med vilje for at øge offentlighedens tillid til atomkraft.Grunden til de store uenigheder er, at det svært at afgøre, om en stigning i antallet af kræfttilfælde i flere tidlige Sovjet-lande har forbindelse til ulykken.Stigningen kan nemlig skyldes, at man er mere opmærksom på kræft efter Tjernobyl.Men FN-rapportens kritikere mener ikke, at ofrene er begrænset til personer, der direkte var udsat for stråling. Også kommende generationer er påvirket.

Otte-årige Vika Chervinska på hospitalet. Hun har paryk, og moderen mener hendes kræft skyldes Tjernobyl (Foto: Damir Sagolj © Scanpix)

9 ud af 10 børn sygeCenter for strålemedicin i Kiev har gennem de seneste 20 år fulgt 48.000 Tjernobyl-børn og børnebørn.Kun hvert 10. barn er helt raskt og har et normalt helbred. Mange af de børn, som har fået kræft eller andre men er børn af de folk, som ryddede op efter katastrofen, de såkaldte likvidatorer.Men det er meget svært at bevise sammenhængen mellem ulykken i Tjernobyl og en stigning i antallet af børn med misdannelser, flere tilfælde af kræft eller andre sygdomme.Det er derfor ret usandsynligt, at man nogensinde vil kunne fremlægge et nøjagtigt tal for, hvor mange ofre, katastrofen i Tjernobyl efterlod.

Facebook
Twitter