Corona forringer undervisningen: Skoleledere vil aflyse eksaminer på stribe

Fagligheden er faldet under corona. Minister mener, at bedømmelsen til eksamen skal tage højde for et anderledes skoleår.

De fleste skoleledere i folkeskolen vil gerne have aflyst én eller flere eksaminer til sommer. En skoleforsker er bekymret for, at fagligheden er dalet under corona. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Der er længe til sommer, hvor eleverne i folkeskolen skal til eksamen, men allerede nu bør en eller flere eksaminer aflyses, fordi corona har spoleret dele af undervisningen.

Sådan lyder det fra 179 skoleledere i folkeskolen, der har svaret på en rundspørge for DR. 53 skoleledere mener til gengæld, at eksaminerne godt kan gennemføres som normalt.

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal mener, at afgangsprøverne bør ændres.

- Det er vigtigt at holde fast i, at vi ikke kan sende børn til prøve i fag, de næsten ikke har fået undervisning i. Der bliver vi nødt til at gøre noget andet, siger han.

Claus Hjortdal så gerne, at der var færre eksaminer til sommer - ikke at alle afgangsprøver i folkeskolen blev sløjfet. Det er vigtigt, at eleverne prøver at sidde ved det grønne bord, inden de begynder på en ungdomsuddannelse.

- Vi bliver nødt til at afprøve eleverne både skriftligt og mundtligt for, at de kan blive sendt afsted fra folkeskolen med fornemmelsen af, at eksaminerne ikke er så farlige, siger han.

Skoleledere: Disse eksaminer må droppes

Skolelederne tænker på at aflyse eksaminer i en lang række forskellige fag.

Pilen peger især på fag, hvor det er svært at lave undervisning for eleverne hjemme. Det gælder for eksempel for fysik, kemi og idræt. Men også alt fra historie til samfundsfag og tysk er i spil. Mest lune er skolelederne dog på at droppe de fag, som 8. klasserne har haft som valgfag gennem to år. Det drejer sig om håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab.

Det giver god mening at sløjfe eksamener i for eksempel håndværk og design, mener Irene Egeskov Andersen, der er formand for lærere, der underviser i faget.

- Med den mangel, der har været i undervisningen, er det ikke rimeligt overfor elever eller for faget at gennemføre eksamen. Eleverne har mistet for mange timer. De er slet ikke rustet til eksamen, siger hun og peger på, at det svært at undervise i at bruge symaskiner, save og mærke materialer i hænderne, når undervisningen foregår hjemme bag en skærm.

Fagligheden har taget skade

Mille Schriver Christiansen, der går i 9. klasse i Solbjerg nær Aarhus, håber, at hun får lov til at prøve at gå til eksamen.

- Jeg vil gerne til eksamen, så er jeg forberedt på, hvad der venter i fremtiden, siger hun.

Mille Schriver Christiansen forstår dog godt, at skolelederne vil aflyse eksaminer, for hun oplever, at undervisningen er anderledes under corona, og kravene er ikke så høje som normalt.

Skoleforsker Andreas Rasch-Christensen fra Via Univercity er bekymret for, at skoleåret har været så påvirket af corona, at det faglige niveau er sænket. Her nytter det ikke blot at aflyse en eksamen eller to.

- Elevernes faglige tab vil stadig være der, uanset hvordan man vælger at afholde eksamener, siger han.

Når undervisningen foregår hjemme, så ryger nærværet i klasselokalet, og elever savner kammerater, forklarer skoleforskeren. Det går ud over motivationen, og når motivationen først daler, så bliver det sværere at lære, og fagligheden daler også.

Derfor mener Andreas Rasch-Christensen ikke, at folkeskolen blot kan begynde efter corona, som om intet var hændt. Det vil kræve ekstra undervisning og lærerkræfter at indhente det forsømte.

Se videoen, hvor Esther Vyff Balslev Petersen, formand for Danske Skoleelever, fortæller, at elever er bekymret for, hvad der skal ske med eksamen.

Krav til eksamen skal justeres

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er enig i, at undervisning hjemme er gået ud over fagligheden.

- Vi skal tage opgaven alvorligt og samle op på det faglige hul, der er opstået. Jeg er overbevidst om, at vi skal gøre en ekstra indsats, siger ministeren.

Endnu har regeringen ikke fundet ud af, hvordan eksamen skal foregå. Hvis elever skal til eksamen, vil de dog bedømmes efter, at deres skoleår har været præget af corona, så de ikke har lært det samme, forsikrer Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Vi ved godt, at skoleåret har været helt anderledes, så eleverne skal bedømmes på en måde, hvor man tager højde for, at de har haft et anderledes skoleår, siger hun.

Hun vil dog gerne vente med at fortælle, hvad der skal ske med eksaminerne.

- Vi skal træffe den bedst tænkelige beslutning. Det kan vi først gøre, når vi ved, hvilken vinter og forårsperiode, som vi har haft, siger hun og peger på, at det endnu er usikkert, hvor meget corona vil påvirke undervisningen i løbet af foråret.

Præsicering 10.39: Det er blevet præciseret, hvad ministeren mener i forhold til bedømmelse ved en eventuel eksamen.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter