Coronakrise og støtte til praktik lokker flere voksne i uddannelse: 'Det gav bare bedre mening end at forsøge at et job'

Flere erhvervsskoler melder om en stigning i antallet af ældre elever under coronakrisen. Mød fem af dem her.  

Isabella Kirkebøg er 21 år og netop startet på mureruddannelsen på ZBC i Slagelse. (© dr)

Branche og regering er enige; der er brug for, at vi uddanner mange flere faglærte. Både murere, sosu-assistenter og handelsuddannede. Og her efter sommerferien ser det faktisk ud til, at der sker noget.

Over hele landet oplever erhvervsskolerne nu en stigning i antallet af ældre elever - altså de elever, der ikke kommer direkte fra folkeskolen.

Det viser en rundspørge, DR Nyheder har lavet til 77 af landets erhvervsskoler. Af de 35, der har svaret, melder over halvdelen om en stigning i antallet af ældre elever.

Samme tendens viser sig i en rundspørge, foreningen Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier selv har lavet til de erhvervsskoler, der er med i deres datapanel:

Rundspørgen viser en stigning på fem procent i antallet af elever, der er startet på grundforløb 2 i 2020 sammenlignet med i 2019.

Ingen af rundspørgerne er repræsentative for alle erhvervsskoler, men formand Ole Heinager forklarer:

- Det er selvfølgelig ikke alle erhvervsskolernes brancher, der oplever det samme, men det samlede billede er, at der er flere - især unge voksne over 18 år - der er startet på en faguddannelserne her efter sommerferien.

Ole Heinager er til daglig administrerende direktør på Next Uddannelse København, hvor de også oplever, at der er flere ældre elever i år:

- Det er da positivt, at flere rykker fra ufaglært til faglært ved at tage en uddannelse. Både for samfundet og for de unge selv. Jo højere uddannelse du har, jo bedre står du - og jo bedre er du rustet til at modtage fremtiden, siger Ole Herinager.

Christoffer Dyrdorf, 19 år, uddanner sig til murer på ZBC i Slagelse

Christoffer Dyrdorf, 19 år, uddanner sig til murer på ZBC i Slagelse. (© dr)

Jeg ville egentlig hellere have arbejdet et par år for at tjene penge. Derfor gik jeg som arbejdssvend hos et murerfirma. Men da coronakrisen ramte, pressede svendene på og sagde, at det er et godt tidspunkt for mig at tage uddannelse nu.

Nu får virksomhederne økonomisk hjælp fra regeringen til at ansætte lærlinge i praktik. Mens de ufaglærte jo tit er de første, der ryger ud, hvis der skal fyres.

Så jeg tænkte; nåh ja - det er jo alligevel min plan at blive selvstændig. Jeg er lidt en ledertype, så jeg ville gerne have uddannelsen på et eller anden tidspunkt. Men jeg havde nok ikke gjort det nu, hvis jeg ikke var skubbet ud i det.

Corona-krisen får (en del af) æren

Det kommer ikke bag på formanden for Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier, Ole Heinager, at der ser ud til at være en stigning i antallet af de elever, som måske har været ude og arbejde nogle år:

- Sådan er det, når det er krisetid: Det er især de ufaglærte jobs, der ryger, når virksomhederne er pressede. Så er der ikke råd til at have en ekstra i cafeen eller på værkstedet. Og så appellerer det mere at bruge tid på at tage en erhvervsuddannelse.

Ole Heinager henviser til, at der skete noget lignende under finanskrisen i 2008.

Og på Zealand Business College (ZBC), hvor de oplever markant flere ældre elever nu i forhold til tidligere, er de enige:

- Jeg kunne godt drømme om, at vi får flere elever, fordi det er godt at gå på ZBC, siger uddannelsesdirektør Glenny Hansen med et smil.

- Men i virkeligheden skyldes det jo nok, at der er flere, der bliver ledige lige nu og derfor søger ind på en uddannelse.

Kimmie Scheuermann Keldgaard, 23 år, uddanner sig til maler på ZBC i Slagelse

Kimmie Scheuermann Keldgaard, 23 år, uddanner sig til maler på ZBC i Slagelse.

Jeg var på barsel her i foråret, men da corona kom, kunne jeg godt se, at jeg ville få rigtig svært ved at få et arbejde bagefter. Rigtig mange blev fyret, og der var bare ikke nogen job til én som mig, der ikke har nogen uddannelse.

Derfor valgte jeg at starte på maleruddannelsen. Jeg var godt nok meget i tvivl om, om det var det rigtige: Det med at sidde på skolebænken er bare ikke mig. Men nu har jeg gået her en måned, og jeg er rigtig glad for det.

Hvis jeg selv havde kunnet vælge, så havde jeg bare arbejdet, så jeg kunne tjene flere penge. Men jeg kan jo godt se, at det er smart at bliver faglært. Jeg er bare sikret meget bedre for fremtiden. Så på den måde har corona faktisk gjort noget positivt for mig.

Brug for flere faglærte

Det er endnu uvist, om "corona-effekten" på optaget på erhvervsuddannelserne viser sig at være kortsigtet. Men den er stadig kærkommen.

Der er nemlig brug for langt flere faglærte i erhvervslivet, end der bliver uddannet, siger formand for Danske Erhvervsskoler- og gymnasier Ole Heinager:

- Vi har råbt på faglært arbejdskraft i mange år. Lige om lidt går de store årgange på pension, og så der kommer til at mangle rigtig mange.

Det har da også længe været et mål for regeringen at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse.

I 2014 besluttede et bredt flertal i Folketinget, at hele 25 procent af en ungdomsårgang skulle søge ind på en erhvervsuddannelse i 2020. Men trods forskellige initiativer er det ikke lykkedes. Antallet af ansøgere har ligget ret stabilt omkring 20 procent - også i år.

Optaget af ældre elever er desuden gået ned siden erhvervsskolereformen i 2015, hvor der blev indført et karakterkrav på på 02 i dansk og matematik, forklarer Glenny Hansen, Uddannelsesdirektør ZBC. Og det betyder rigtig meget, at der nu er fremgang i netop den elevgruppe, siger han:

- De udgør måske to tredjedele af det samlede elevtal, så det har stor betydning for, om vi uddanner faglærte nok.

Isabella Kirkebøg, 21 år, uddanner sig til murer på ZBC i Slagelse

Isabella Kirkebøg, 21 år, uddanner sig til murer på ZBC i Slagelse. (© dr)

Jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne komme i gang. Jeg er lige blevet færdig med HF, og det gav bare bedre mening for mig at læse til murer nu end at forsøge at få et job. Der er gode chancer for at komme i lære lige nu på grund af corona-hjælpepakkerne. Til gengæld er der super dårlig chance for at få et job - alle bliver fyret.

Jeg har to gode kammerater, der begge er ved at være færdige som murere - og selvom det måske er et typisk mandefag, så passer det mig fint. Der er bare mindre drama blandt drengene.

Jeg kender ikke nogen kvindelige murere, og nogle gange bekymrer det mig, at jeg måske ikke er lige så hurtig og stærk som drengene. Men så er er det måske en fordel for mig at læse lige nu, hvor det ikke er så dyrt for mestrene at have os.

Som at tisse i bukserne?

Det, at et stigende antal ældre vælger at lade sig uddanne frem for at arbejde, glæder Erhvervsskolernes elevforening.

- Sådan som arbejdsmarkedet ser ud i dag, er det godt, hvis man har mod på at uddanne sig. Det giver én langt flere muligheder, siger formand Anton Bay Hansen, der selv er ved at uddanne sig til smed.

Men både han og formand for erhvervsskolerne Ole Heinager er også lidt bekymrede for, at den øgede tilgang til erhvervsskolerne ikke nødvendigvis er problemfri.

- Corona kan ende med at være lidt som at tisse i bukserne for erhvervsskolerne. Det varmer på den korte bane, at folk kommer ind på skolerne. Men erhvervsuddannelse består i, at man er en fjerdedel på skolen og tre fjerdedele på en virksomhed. Så hvis ikke virksomhederne kan levere praktikpladser nok, så har vi et stort problem til januar, siger Ole Heinager.

Nu og her har regeringen indgået en midlertidig aftale med arbejdsmarkedets parter om økonomisk støtte til praktikpladser. Og Ole Heinager håber på, at den kan blive forlænget, og at politikerne i det hele taget vil gøre, hvad de kan, for at holde fast i både elevtal og praktikmuligheder.

- Det er nu, vi har en mulighed for at vende udviklingen.

Thomas Berner Hansen, 30 år, uddanner sig til automatiktekniker på TEC på Frederiksberg

Thomas Berner Hansen, 30 år, uddanner sig til automatikmekaniker på TEC på Frederiksberg. (© dr)

Jeg har arbejdet som arbejdsmand i automatikteknikerfaget i ti år og er blevet mere og mere interesseret i det. Jeg ser det som en sikring for fremtiden at blive faglært. Det giver mig mulighed for at overtage det firma, jeg er i nu - på sigt.

Lige efter folkeskolen var jeg skoletræt og gad ikke læse videre. Men det er kommet bag på mig, hvor meget af det teoretiske, man slet ikke får samlet op på, når man render rundt og laver det praktiske. Så nu er jeg klar.

Det er altså ikke på grund af corona, at jeg er startet lige nu. Til gengæld kan jeg godt ende med at udskyde min uddannelse, hvis corona gør, at uddannelserne lukker ned igen. Jeg vil ikke risikere at ende med en dårligere karakter, fordi jeg må nøjes med fjernundervisning. Men indtil videre går det heldigvis.

Udviklingen skal fastholdes

Erhvervsskolerne er lige nu med til at løse et af de problemer, coronakrisen har medført: nemlig den stigende arbejdsløshed blandt unge, mener uddannelsesdirektør fra ZBC, Glenny Hansen.

Men han mener også, at det momentum, corona har givet erhvervsskolerne, bør gribes:

- I det øjeblik, krisen er afblæst, skal der noget ekstraordinært til for at bevare det niveau, vi ser lige nu.

Og næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Nanna Højlund, håber også, at der kan komme nye løsninger på bordet, når regeringen og arbejdsmarkedets parter mødes for første gang her den 17. september til nye trepartsforhandlinger om erhvervsskolerne. Hun har især fokus på at løse problemet med at finde praktikpladser nok.

- Praktikken er det helt afgørende element i uddannelsen i forhold til at udvikle de kompetencer, der er brug for på arbejdsmarkedet.

Fagbevægelsen lægger sig ikke fast på bestemte løsninger, men nævner blandt andet, at bonusen for at oprette ekstra praktikpladser måske bør sættes i vejret.

- Det glæder vi os i fagbevægelsen til at drøfte i den kommende tid, hvor der jo også er prioriteret penge til nye måder at gøre tingene på, skriver Nanna Højlund i en mail til DR.

Daniel Andersen, 31 år, uddanner sig til automatiktekniker på TEC på Frederiksberg

Jeg blev fyret fra mit job som kok her i marts på grund af corona. Men det gjorde mig egentlig ikke noget. Jeg synes, det er hårdt arbejde med dårlige arbejdstider og lav løn.

Derfor havde jeg faktisk allerede besluttet mig for at læse videre til automatiktekniker, inden jeg blev fyret. Jeg har familie, der er i det fag, og de får det til at lyde sjovt. Men da jeg blev fyret, gav det bare ekstra god mening, at det er nu, jeg skal videre.

Nu har jeg været i gang et par uger, og det er en fed uddannelse. Jeg synes, det er den rigtige vej, jeg har valgt. Det er sjovt at gå i skole igen, og så er der en sikkerhed i at blive faglært.

Rettelse: Mange af erhvervsskoleeleverne bruger selv udtrykket "at læse til" deres erhvervsfag, men den mere korrekt betegnelse er at "uddanne sig til". Det er nu rettet.

Facebook
Twitter