Danskerne fejrede kongelig fødsel med bavnebål

Landet over fejrede danskerne prinsefødslen med bavnebål. Det første blev tændt af Hjemmeværnet på Grevens Bastion, Kastellet i København. Derfra spredte bålene sig til over 200 andre høje landet over.

Et bavnebål på den historiske vikingeboplads Lindholm Høje i Aalborg blev lørdag aften tændt som led i en kæde af mere end 200 bavnebål over hele landet (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Landet over fejrede danskerne prinsefødslen med bavnebål. Det første blev tændt af Hjemmeværnet på Grevens Bastion, Kastellet i København.

Flere hundrede københavnere var mødt op til begivenheden, og i løbet af et kvarter havde de såkaldte bavnebål bredt sig som en kæde til de fjerneste egne af landet anlagt på gamle bavnehøje og andre naturlige højdepunkter.

De sidste bål blev tændt ved landets yderste kanter i Skagen og på Bornholm.

Hjemmeværnet står bag

Opgaven løses på landsplan af flere tusinde hjemmeværnsfolk, der alle blev alarmeret via en telefonkæde, da kronprinsesse Mary fødte natten til lørdag.

Den højeste og mest synlige flamme bliver formentlig ikke et ægte bavnebål, men derimod en naturgasflamme på Nybro Gasbehandlinganlæg nord for Varde. DONG har planlagt at skrue så meget op for gassen i det 145 meter høje afbrændingstårn, at gasflammen vil nå op i 200 meters højde, så den i klart vejr kan ses mindst 25 kilometer væk.

Afbrændingen vil vare fem minutter, og på den tid bruges omkring 3000 kubikmeter naturgas svarende til det årlige naturgasforbrug i et enfamiliehus.

Gammel skik

Skikken med at tænde bavnebål på bavnehøjene stammer helt tilbage fra bronzealderen, hvor den var et vigtigt kommunikationsmiddel hen over landet.

På bavnehøjene blev der bl.a. tændt et bål, når fjenden var på vej som et simpelt advarselssystem. Sidste gang, bavnebål blev taget i brug, var under krigen i 1848.

Ud over kædereaktionen af bavnebål hen over landet lørdag aften vil 32 af marinehjemmeværnets fartøjer tænde lys i deres projektører i to timer og rette dem mod hovedstaden.

Luftfotos af bavnebål

Desuden vil Flyvertaktisk Kommando sende et fly på vingerne fra Tirstrup Lufthavn for at tage luftfotos og forevige synet af de mange bavnebål og lys over landet.

Hjemmeværnet har siden slutningen af september kørt det danske land tyndt for at finde bavnehøje og for at bede om tilladelse til at lave bål på de forhistoriske høje, hvor der i dag er mulighed for det.

Den mest kendte bavnehøj er Ejer Bavnehøj i Skanderborg Kommune. Og udsynet mellem de enkelte bavnehøje er ifølge Hjemmeværnet afgørende for, hvilke bavnehøje der skal medvirke i begivenheden.

- Der skal være frit udsyn til næste høj, og det kan være meget forskelligt alt efter landskabet. I et fladt terræn uden bevoksning kan man typisk se omkring syv kilometer. Men kommer man op i Ejer Bavnehøj-klassen, kan man se 30-40 kilometer eller måske endnu mere, siger oberstløjtnant i Hjemmeværnet Bjørn Bruun.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk