Detektor: 46 testede er ikke nok til at kalde corona-app 'effektiv', siger eksperter

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke kalder tallene 'en god nyhed'. Eksperterne er ikke imponerede.

Regeringens smittestop-app blev lanceret den 18. juni. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Mindst 46 personer er blevet testet for corona, fordi de via appen 'Smittestop' er blevet advaret om, at de har været i tæt kontakt med en smittet person.

Det viser nye spørgeskemaresultater fra i alt 110.540 danskere.

Dermed viser appen sig "som et effektivt redskab til smitteopsporing". Det skrev Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse torsdag.

Flere eksperter sår tvivl om den konklusion.

- 46 personer målt op imod hvad? 1.000 relevante kontakter? 10.000 relevante kontakter? spørger Claus Ekstrøm eksempelvis. Han er professor i biostatistik på Københavns Universitet.

Samtidig viser eksperternes beregninger, at appen teoretisk set mindsker smitten i samfundet med fire procent.

Sundhedsminister: Appen virker

Appen 'Smittestop' er en del af regeringens strategi til opspore og bryde smittekæder i samfundet.

Hidtil har der ikke været tilgængelige tal på appens effektivitet.

Men nu viser nye spørgeskemaresultater altså, at appen har fået mindst 48 personer til at booke en test for corona.

To personer blev dog også kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for opsporingen af kontakter til smittede.

Reelt har appen derfor fanget 46 personer i løbet af de to uger, man har undersøgt.

"Det har været målet, at appen skal fungere som et digitalt supplement i vores indsats for smittesporing – og det er en god nyhed, at vi nu også har tal for, at appen virker og hjælper til at finde ukendte kontakter", udtalte sundhedsminister Magnus Heunicke torsdag.

Eksperter: 46 er ikke prangende

Detektor har talt med en række eksperter, som ikke er lige så imponerede af de nye tal som sundhedsministeren.

Eksperterne påpeger, at det er umuligt at konkludere noget om appens effektivitet alene ud fra de 46 personer.

Claus Ekstrøm, professor i biostatistik på Københavns Universitet.

- Man kan selvfølgelig være optimistisk og sige, at 46 personer, der bliver testet på grund af appen, er bedre end ingen. Men hvis appen har opsporet 46 ud af 10.000 relevante kontakter, så er det måske ikke så imponerende, forklarer Claus Ekstrøm, professor i biostatistik på Københavns Universitet.

- Uden de oplysninger er det umuligt at konkludere, om 46 personer er godt eller skidt.

Christian Wejse mener heller ikke, at nyheden om de 46 personer i sig selv er prangende. Han er epidemiolog og afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital.

- Vi ved, at der har været omkring 400 smittede i samme periode. Hvis vi nu bare antager, at de har ti relevante kontakter hver, og det mener jeg er lavt sat, så er det 4.000 kontakter, man skal have fat i. I det perspektiv er 46 personer ikke prangende, siger han.

Sundheds- og Ældreministeriet kan ikke svare på, hvor mange nære kontakter appen i alt har registreret i perioden.

Christian Wejse, epidemolog og afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital.

På grund af appens høje standarder for privatlivsbeskyttelse og datasikkerhed har ministeriet ikke adgang til data, der viser netop det, lyder forklaringen.

Pressemeddelelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet udelader dog også andre afgørende oplysninger om spørgeskemaundersøgelsens metode og resultater:

 1. 1

  Hvor mange har svaret på spørgeskemaet?

 2. 2

  Hvor mange svarer, at de har booket en test, fordi de er blevet kontaktet af en smittet person eller af myndighedernes kontaktsporing eller noget helt tredje?

 3. 3

  Hvor mange af de 46 personer er testet positive for coronavirus?

Det har ikke været muligt at få indsigt i undersøgelsens samlede resultater - de ligger nemlig ikke klar endnu, forklarer Sundheds- og Ældreministeriet.

Ministeriet kan dog oplyse, at i alt 110.540 personer har svaret på spørgeskemaet i perioden fra den 7.-28. juli.

Og det er altså blandt dem, at 46 personer svarer, at de har booket en test på grund af appen.

Sundheds- og Ældreministeriet: Tegn på, at appen virker

Detektor har spurgt Sundheds- og Ældreministeriet, hvorfor de mener, at man derfra kan konkludere at appen er et "effektivt redskab til smittesporing".

I en mail til Detektor skriver ministeriet, at "hver smittekæde, som appen kan medvirke til at bremse, har værdi".

"Opgørelsen viser os, at i hvert fald 46 personer – som ellers ikke ville vide, at de har været i kontakt med en smittet – har booket tid til en test i perioden den 7.-28. juli. Og det er på den baggrund, at vi konkluderer, at appen har den ønskede effekt, som et digitalt supplement til smitteopsporing", skriver ministeriet.

Detektor har også spurgt Sundheds- og Ældreministeriet, hvorfor de går ud med resultater fra en undersøgelse, der ikke er færdig endnu.

"Der har været rejst spørgsmål, om appen overhovedet virker, og om der udsendes notifikationer. Svarene i spørgeskemaet er en klar indikator til offentligheden på, at der sker notifikation af ukendte kontakter i appen. Da effekten af appen forbedres jo flere, der downloader appen, er det relevant at informere bredt, så snart der er ny viden om appens effekt", skriver ministeriet.

Fire procents sandsynlighed for match i appen

Beregninger viser, at der på nuværende tidspunkt er fire procent sandsynlighed for, at appen fanger smitte. (Foto: © Ida Marie Odgaard, Scanpix)

Mens vi venter på myndighedernes tal, har Detektor forsøgt at regne på sandsynligheden for, at appen opsporer og giver besked til en potentielt ny smittet.

På nuværende tidspunkt er appen i alt blevet downloadet mere end 800.000 gange.

Her er det dog vigtigt at være opmærksom på flere ting:

 1. 1

  For det første ved vi ikke, om tallet dækker over 800.000 personer. Der kan være flere, der har hentet og installeret appen mere end én gang.

 2. 2

  For det andet ved vi ikke, hvor mange der aktivt benytter sig af appen.

 3. 3

  For det tredje ved vi ikke, om der er en demografisk skævhed i, hvem der henter appen.

Men for eksemplets skyld antager vi, at 800.000 personer svarende til cirka 20 procent af den voksne danske befolkning har downloadet appen og bruger den aktivt.

Vi antager også, at de 20 procent er tilfældigt fordelt blandt den danske befolkning - og altså blandt smittede og ikke smittede.

Når disse personer bevæger sig ud, vil de møde andre personer, som de potentielt kan smitte med coronavirus. 80 procent af dem, de møder, har ikke appen og kan ikke advares. Men 20 procent har appen og kan advares.

Sandsynligheden for, at appen fanger sådan en situation og giver besked om smitterisiko, får vi ved at gange de to tal sammen: 20 procent x 20 procent. Det giver en sandsynlighed på fire procent.

Med sin nuværende udbredelse kan appen altså være med til at reducere smitten med maksimalt fire procent.

- Med mindre mange flere henter app’en og bruger den aktivt til at give besked om smitterisiko, så er det ikke en særligt effektiv metode til at identificere kontakter, siger professor i folkesundhedsvidenskab ved Roskile Universitet Lone Simonsen.

- Man går glip af 96 procent af alle 'sande' møder mellem en smittet person og en tæt kontakt. Man går glip af endnu flere, hvis ikke alle kender deres status og indberetter det, siger hun.

Kim Sneppen er professor i biokompleksitet ved Københavns Universitet.

Han forklarer, at appens effekt er kvadratisk, hvilket betyder, at en fordobling i antallet af brugere vil give en firdobling i effekt.

Bruger 40 procent af danskerne appen, er der eksempelvis 16 procents sandsynlighed for, at to tilfældige mennesker, der møder hinanden, begge har appen installeret.

- Der er derfor stor gevinst ved at få flere til at tilmelde sig, siger han.

Ud over appens automatiske smittesporing foretager Styrelsen for Patientsikkerhed en manuel opsporing af nære kontakter til smittede.

Det har ikke været muligt at få tal på, hvor mange kontakter styrelsen har opsporet indtil nu.

Det er, på trods af at Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke anser smittesporing som "afgørende for at bryde smittekæderne og kontrollere covid-19-epidemien".